Adferdsfinans

 

En disiplin som forsøker å forklare og øke forståelsen for hvordan investorers ”kognitive feil” og følelser påvirker beslutningsprosessen.

Dagens akademiske finansteorier har vært basert på moderne porteføljeteori og markedseffisiens.

Det tradisjonelle utgangspunktet for å vurdere finansmarkedet har vært at markedet består av rasjonelle investorer som treffer rasjonelle og veloverveide beslutninger. Å se på menneskelige beslutninger som en rasjonell prosess, styrt av logikk, fornuft og matematiske beregninger, er å betrakte investorene som en gjeng med personer som har store dyssosiale personlighetsforstyrrelse – et menneske uten evne til empati, sosial intelligens og med avvikende adferd, tanker og følelser i forhold til omgivelsene sine. Et urealistisk menneskesyn mener stadig flere.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.


Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.