Er bitcoin en “boble” som venter på å sprekke?

Bitcon setter stadig nye rekorder

Onsdag 14 april 2021 kostet en bitcoin (BTC-USD) hele $ 64 000. Noe som er mer enn en dobling av prisen siden begynnelsen av 2021. Bitcoin er imidlertid ikke den eneste kryptovalutaen som har steget den siste måneden. Under finner du en oversikt over noen kryptovalutaer som har steget den siste måneden:

  • Bitcoin: + ca. 10 prosent.
  • Ethereum: + ca. 33 prosent.
  • Ripple (XRP): + ca. 247 prosent.
  • Dogecoin: + ca. 365 prosent.

Spørsmålet mange stiller seg er derfor om dette er en “boble” som snart kommer til å sprekke eller ikke. Svaret du får er selvfølgelig avhengig av hvem du spør. 

bitcoin

3 av 4 fondsforvaltere mener Bitcoin er en boble

I Bank of America’s globale fondforvalterundersøkelse for april 2021 svarte 74% av deres 200 fondsforvaltere at bitboin er en boble som vil sprekke. Kun 16% mente bitcoin ikke var en boble, og 10% viste ikke. Disse 200 fondsforvalterne forvalter over 500 milliarder  dollar. De fleste profesjonelle fondsforvalterne er dermed skeptiske til å investere langsiktig i bitcoin. Andre er ikke redd for slike investeringer.

Finansmarkedet viser stadig større interesse for kryptovaluta

Den mest profilerte investoren som har vist interesse for bitcoin i år er Elon Musk i Tesla. Han har fått Tesla til å investere deler av kontantbeholdningen til Tesla i bitcoin. Om dette er gjort for å oppnå en kortsiktig gevinst ved at Musk fungerer som en “bjellesau” for mange eller om dette er en strategisk langsiktig investering er ennå uvisst.


Elon Musk er imidlertid ikke alene om å ha tro på bitcoin for øyeblikket. Flere andre har også kastet seg på denne bitcoin bølgen som har herjet i år. Flere større banker og finansinstitusjoner, f.eks. Mastercard (MA), Visa (V), PayPal (PYPL), Morgan Stanley (MS), Bank of New York Mellon (BK) og Standard Chartered, har også begynt å utvide tilgangen til Bitcoin eller hjelpe til med oppbevaringen av digitale eiendeler for sine kunder.

Coinbase børsnoteres idag

Senere idag blir Coinbase (COIN) også børsnotert gjennom en direkte notering. Dette er det første kryptobaserte selskapet på børsen. Ikke bare i USA, men i verden. Dette kommer antagelig til å drive kursen på bitcoin videre oppover på kort sikt, da mange føler at kryptovalutaen har fått større legitimitet ved å bli godkjent og notert ved New York Stock Exchange.

Coinbase forventer at plattformen deres vil omsette og oppbevare kryptovaluta for 223 milliarder dollar årlig. Av dette forventer Coinbase at institusjoner vil stå for 122 milliarder dollar. Coinbase sin økonomidirektør advarer imidlertid alle investorer om at Coinbase sine inntekter er sterkt knyttet opp mot prisutviklingen til bitcoin. Kursutviklingen til Coinbase kommer derfor til å være enda større enn for andre nylige børsnoterte selskaper advarer NYSE.

Forventer en kraftig kortsiktig kursoppgang

Det forventes at Coinbase aksjen kommer til å oppleve et rally rett etter børsintroduksjonen og at aksjen kan stige så mye som 40% innen kort tid. Om disse spådommene slår til vil fremtiden vise. Historien viser imidlertid at kursutviklingen til IPO selskaper er vesentlig lavere de første par årene enn markedets aksjeindeks, etter at det første rallyet aksjen får rett etter børsnotering har lagt seg. Dette var f.eks. tilfellet med Facebook og Amazon.

Av dette kan vi lære at hvis du ikke rekker å være med på det første rallyet som kommer rett etter børsintroduksjonen og får solgt deg ut igjen før kursen faller igjen, bør du holde deg borte til aksjen begynner å stige igjen.

Gir mulighet for indirekte investering i bitcoin

Det som imidlertid er klart er at børsnoteringen av Coinbase gjør det mulig for vanlige aksjeinvestorer som deg og meg å investere indirekte i bitcoin, uten å måtte kjøpe en eneste bitcoin. Dette er kanskje en mellomløsning for dem som ennå ikke er klare til å kaste seg på denne bølgen, men som heller ikke ønsker å gå glipp av den store økonomiske gevinsten som skapes på kort sikt innen kryptovalta.


Momentum drevet verdipapir

Bitcoin må sies å være et utpreget momentum drevet verdipapir. Momentum betyr at hvis bitcoin øker mer enn vanlig, vil dette skape en økt etterspørsel etter valutaen på kort sikt. Noe som igjen gjør at gjennomsnitts prisen fortsetter å øke. Momentumet har ikke bare blitt drevet av de forholdene vi har beskrevet over, men også av:

  • Frykt for inflasjon: Enkelte tror at myndighetenes store økonomiske stimuli pakker i forbindelse med Covid 19 vil gjøre at det trykks opp så mye penger at dette vil drive inflasjonen dramatisk oppover. De fleste eksperter er imidlertid ikke enig i dette, men mange ser på dette som en mulighet til å investere i en inflasjons sikring. 
  • Tro på fremtiden: Enkelte sammenligner bitcoin med Internett. De som investerte tidlig inn i de store Internett selskapene ble styrtrike (selv om mange tapte store beløp når “Internett boblen sprakk”). Mange er ser derfor på dette som deres mulighet til å bli rik ved å komme tidlig inn i denne valutaen som vil bli den dominerende valutaen i fremtiden, tror de. 
  • Økt kjøpekraft: Etter det lengste bullmarkedet i historien er det mange som har tjent mye penger og siden økonomien i samfunnet har blomstret i så mange år har folk flest fått bedre råd. I tillegg har Covid 19 gjort at pengeforbruket har gått ned p.g.a lock-down o.l. Folk kjeder seg derfor hjemme, med ekstra penger tilgjengelig. Mange har derfor benyttet anledningen til å begynne å kjøpe og selge bitcoin i dette bullmarkedet for å tjene noen ekstra penger.

I tillegg drives prisen på bitcoin av en rekke andre sosiale forhold. F.eks. har bitcoin-prisen en tendens til å øke når antall søk i Google på ordet “bitcoin” øker. Oppmerksomheten bitcoin får i media og sosial medier er med andre ord en sterk kursdriver for bitcoin.

Ingenting stiger til “himmelen” i evig tid

Historien har en tendens til å gjenta seg er det noe som heter. Vi kan derfor lære mye av å studere historien. Faktisk bygger all teknisk analyse på denne forutsetningen. 

De som har drevet med aksjeinvesteringer og investeringer i verdipapirer vet at ingenting vokser til himmelen i evig tid. “Det som går opp, må også gå ned“, sier et annet ordtak. Slik er det også med bitcoin.

Momentum verdipapirer kan oppnå en enorm vekst, men på ett eller annet tidspunkt når de toppen av sin syklus. Når dette skjer kommer det en enorm korreksjon. Det vil si et enormt stort prisfall. For momentum verdipapirer er dette verdifallet større enn for verdibaserte verdipapirer, før vi igjen får en pris korreksjon på et vesentlig lavere nivå enn ved toppnoteringen. 

Finanstilsynet advarer mot risikoen knyttet til kryptovaluta

Finanstilsynet og de europeiske finansmyndighetene (ESMA, EBA og EIOPA) har nå kommet med en felles uttalelse hvor de minner folk om den høye risikoen knyttet virtuell valuta og  finansielle instrumenter eksponert mot slike valutaer.