Konjukturer påvirker aksjekursen

Det er stor sammenheng med konjunkturene og selskapenes evne til å tjene penger.

Kursene stiger i oppgangstider når selskapene går godt og faller i nedgangstider når selskapene går dårlig. I nedgangstider har folk lite penger å rutte med. Det påvirker etterspørselen etter varer og tjenester generelt og dermed også næringslivets inntjeningsevne, med det resultat at aksjekursene synker.

Verden utvikler seg i bølger

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.