Det norske og internasjonale aksjemarkedet

Hva er et aksjemarked?

La oss starte med det mest grunnleggende, nemlig selve aksjemarkedet. Når vi snakker om et aksjemarked mener vi stedet hvor vi kjøper og selger aksjer. Begrepet kan defineres som:

– Et aksjemarked er et sted hvor en kjøper og selger møtes for å gjennomføre en transaksjon. Det vil si et kjøp og salg av en eller flere aksje.

Aksjemarkedet kan på mange måter sammenlignes med et hvilket som helst marked hvor handel skjer. Den største forskjellen er at aksjemarkedet er virtuelt, dvs. et sted du ikke kan oppsøke fysisk. Du får heller ikke et fysisk produkt når du kjøper en aksje, Du får bare et verdipapir som registreres i en database som holder oversikt over hvem som eier hva. I Norge er det Verdipapirsentralen som har denne oppgaven.

Et aksjemarked består av fire aktører: – en aksjemegler, kjøper, selger Verdipapirsentralen. Sammenhengen mellom dem kan illustreres slik:


aksjemarkedet

Aksjemegler

All handel med Oslo Børs eller andre børser må gå igjennom en aksjemegler i et meglerhus eller en Internett megler som har en handelsavtale med Oslo Børs eller den børsen du ønsker å handle med. Det vanligste idag er å bruke virtuelle meglere, dvs. en nettside du logger deg inn på for å kjøpe og selge aksjer.

Aksjemeglerens oppgave er å forhandle frem prisen mellom kjøper og selger, slik at en handel kan finne sted. 

Kjøper og selger

Kjøpere og selgere av aksjer kalles investorer eller tradere, avhengig av hvilket motiv og tidsperspektiv de har bak handelen. 

Les mer: Investor eller trader?

Børsen

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.