Det norske og internasjonale aksjemarkedet

    Denne artikkelen er del 1 av 8 artikler om Aksjemarkedet

Hva er et aksjemarked?

La oss starte med det mest grunnleggende, nemlig selve aksjemarkedet. Når vi snakker om et aksjemarked mener vi stedet hvor vi kjøper og selger aksjer. Begrepet kan defineres som:

– Et aksjemarked er et sted hvor en kjøper og selger møtes for å gjennomføre en transaksjon. Det vil si et kjøp og salg av en eller flere aksje.

Aksjemarkedet kan på mange måter sammenlignes med et hvilket som helst marked hvor handel skjer. Den største forskjellen er at aksjemarkedet er virtuelt, dvs. et sted du ikke kan oppsøke fysisk. Du får heller ikke et fysisk produkt når du kjøper en aksje, Du får bare et verdipapir som registreres i en database som holder oversikt over hvem som eier hva. I Norge er det Verdipapirsentralen som har denne oppgaven.

Et aksjemarked består av fire aktører: – en aksjemegler, kjøper, selger Verdipapirsentralen. Sammenhengen mellom dem kan illustreres slik:

aksjemarkedet

Aksjemegler

All handel med Oslo Børs eller andre børser må gå igjennom en aksjemegler i et meglerhus eller en Internett megler som har en handelsavtale med Oslo Børs eller den børsen du ønsker å handle med. Det vanligste idag er å bruke virtuelle meglere, dvs. en nettside du logger deg inn på for å kjøpe og selge aksjer.

Aksjemeglerens oppgave er å forhandle frem prisen mellom kjøper og selger, slik at en handel kan finne sted. 

Kjøper og selger

Kjøpere og selgere av aksjer kalles investorer eller tradere, avhengig av hvilket motiv og tidsperspektiv de har bak handelen. 

Les mer: Investor eller trader?

Børsen

Børsen er den fysiske markedsplassen hvor all handel (kjøp/salg) av børsnoterte aksjer skjer. All handel skjer her gjennom en aksjemegler som er godkjent av børsen som  mellommann. 

Dagens børser er elektroniske, og handelen skjer over internett. Tidligere var børsen utelukkende en fysisk markedsplass hvor kjøpere og selgere var representert gjennom meglere som var til stede i børslokalet. Slik er det ikke lenger, med noen få unntak på verdensbasis. 

Ordet børs antas å stamme fra Brugge i Belgia, hvor det var en markedsplass som het De Buers, i følge det Store Norske Leksikon.

Børsens formål er å føre sammen de som ønsker å handle verdipapirer, f.eks. aksjer. Dette gjør de ved å finne kjøpere som er interesserte i å kjøpe til en pris selgere vil selge for, og selgere som er interesserte i å selge til en pris kjøpere vil betale.

Verdipapirsentralen

Når en aksjemegler kjøper eller selger en børsnotert aksje på vegne av en norsk klient blir transaksjonen, det vil si kjøpet og salget, registrert elektronisk i Verdipapirsentralen på partenes VPS-konto.

For å kunne handle aksjer på børsen må du ha en VPS-konto. VPS er en forkortelse for Verdipapirsentralen. Dette slipper du å ordne selv. Din aksjemegler oppretter denne kontoen for deg og bokfører alle dine transaksjoner på din VPS-konto som til enhver tid viser hvilke aksjer du eier.

Les mer: Verdipapirsentralen

Noterte og unoterte aksjer

Aksjemarkedet kan deles opp i to hovedmarkeder:

  • Noterte aksjer – Aksjer som omsettes på en bestemt børs, f.eks. Oslo Børs.
  • Unoterte aksjer – Aksjer som ikke kan omsettes på en børs. Listen for de unoterte selskapene kalles OTC-listen i Norge.

Siden de unoterte aksjene ikke er underlagt de samme reglene som de noterte, samtidig som de ikke kan omsettes via børsen er vårt råd til “ferskinger” i aksjemarkedet:

– Hold deg borte fra de unoterte aksjene til du vet hvilken risiko du tar og vet hvordan du skal komme deg ut av aksjen igjen.

Les mer: Noterte og unoterte aksjer

Det norske aksjemarkedet

Mange tror at alle aksjeselskaper kan søke om å bli notert ved Oslo Børs. Dette stemmer ikke.

I Norge er det kun allmennaksjeselskaper (ASA) som kan søke om å bli notert på Oslo Børs. Kun noen få av Norges selskaper er registrert her. For å bli tatt opp på børsen, det vil si børsnotert, må selskapet søke om notert. Hvis selskapet oppfyller alle kravene som Oslo Børs setter blir selskapet børsnotert. Kravene gjelder blant annet antall eiere (spredning), antall aksjer, markedsverdi og historie. For å være notert stiller Børsen blant annet strenge krav om behandling av konfidensiell informasjon (for å unngå børsmatipulering og inside handel).

Oslo Børs er i dag en elektronisk markedsplass hvor all handel skjer gjennom datanettverk. Handelen starter klokken 09.00 og avsluttes klokken 16.30 lokal tid (CET) alle hverdager.

Det internasjonale aksjemarkedet

Det internasjonale aksjemarkedet kan i likhet med det norske aksjemarkedet deles opp i markedet for noterte og unoterte aksjer.

Noen av de mest kjente internasjonale aksjemarkedene (børsene) er:

USA – New York Stock Exchange (NYSE)

New York Stock Exchange (NYSE) er verdens største aksjemarked, beliggende på Wall Street i New York. Børsen viser også indekser for bransjer og markeder. De mest kjente er Dow Jones og S&P 500.

USA – NASDAQ

NASDAQ (forkortelse for National Association of Securities Dealers Automated Quotations) er et amerikansk aksjemarked som eies og drives nå av NASDAQ OMX Group.

NASDAQ er det nest største aksjemarkedet i USA og verden. NASDAQ er et 100% elektronisk marked. NASDAQ kjennetegnes før øvrig av at børsen har spesialisert seg på IT- og Internett aksjer.

Storbritania – London Stock Exchange (LSE)

London Stock Exchange (LSE) er aksjebørsen for Storbritannia. Børsen ble opprettet i 1801 og er en av verdens største aksjebørser, med hovedsete i London.

Tyskland – Frankfurt-børsen

Frankfurt-børsen (Frankfurter Wertpapierbörse) er den største børsen i Tyskland og dermed også en av de største børsene i verden (målt i omsetning). Børsen har sete i Frankfurt og aksjeindeksen deres heter DAX.

Sveits – SIX Swiss Exchange AG

SIX Swiss Exchange AG (tidligere SWX Swiss Exchange) er Sveits primære børs, med base i Zürich. SIX Swiss Exchange driver bl.a. et jointventure med Deutsche Börse “Eurex”, som er verdens største derivatbørs.

Børsens primære aksjeindeks er Swiss Market Index (SMI). Indeksen består av de 20 største selskapene på SIX Swiss Exchange. 

Russland – Moscow Exchange MICEX-RTS

“Moscow Exchange MICEX-RTS er Russlands største børs. Børsen ble offisielt etablert 19 desember 2011 som et resultat av sammenslåingen av Moskvas to største børser – Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) og Russian Trading System (RTS). Hovedkontoret ligger i Moskva og her handles det verdipapirer, aksjer, obligasjoner, derivater og valuta.

Spania – Bolsas y Mercados Españoles (BME)

Bolsas y Mercados Españoles (BME) er Spanias eneste børs, og har vært i drift siden 14 juli 2006. Aksjeindeksen deres heter IBEX 35 og består av de 35 største aktørene på den spanske børsen. 

Latin-Amerika – BM&FBOVESPA

BM&FBOVESPA er en forkortelse for Bolsa de Valores, Mercadorias & Futuros de São Paulo). Dette er Latin-Amerikas største børs, med hovedsete i São Paulo i Brasil. BM&FBOVESPA har kontorer i New York, Shanghai og London.

Mexico – Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) er Mexicos børs. Det er den nest største børsen i Latin-Amerika etter Brasils BM&F Bovespa.

Kina – Shanghai Stock Exchange (SSE)

Shanghai Stock Exchange (SSE) er den er den største børsen i Kina, og den femte største i verden.

Kina – Shenzhen Stock Exchange (SZSE)

Shenzhen Stock Exchange (SZSE) er en nest største børsen i Kina, etter Shanghai Stock Exchange. Børsen ligger i byen Shenzhen, og er den 13 største børsen i verden – målt i markedsverdi. Mange av selskapene på denne børsen er datterselskaper til statseide selskaper.

Kina – Hong Kong Stock Exchange (HKEX)

Hong Kong Stock Exchange (HKEX) ble grunnlagt i 1891 og er den offisielle børsen i Hong Kong. Børsen er den tredje største i Asia, etter Tokyobørsen og Shanghaibørsen, og eies av Hong Kong Exchanges and Clearing.

Japan – Tokyo Stock Exchange

Tokyo Stock Exchange er Japans fondsbørs grunnlagt i 1878 som eies av Tokyo Stock Exchange Group. Tokyo Stock Exchange er verdens nest største børs, etter New York Stock Exchange. Tokyo Stock Exchange sine tre aksjeindekser er Nikkei 225, TOPIX og J30.

Sør-Korea – Korea Stock Exchange

Korea Stock Exchange er børsen for handel av aksjer og obligasjoner i Sør-Korea. Børsen omfatter over 1500 selskaper verd over 1 billion US dollar.

Singapore – Singapore Exchange (SGX)

Singapore Exchange (SGX) er børsen for handel av aksjer i Singapore, og et resultat av sammenslåingen av børsen i Singapore og Singapore International Monetary Exchange.

Taiwan – Taiwan Stock Exchange Corporation (TSEC)

Taiwan Stock Exchange Corporation (TSEC) er Taiwan sin børs, lokalisert i Taipei 101, TSEC blev etableret i 1961 og reguleres av den taiwanesiske Financial Supervisory Commission.

India – Bombay Stock Exchange (BSE)

Bombay Stock Exchange (BSE) (tidligere Stock Exchange, Bombay) er en børs lokaliseret i Mumbai i India. BSE er Asias eldste børs og er den børsen i verden med flest børsnoterte selskaper. Deres  aksjeindeks heter BSE SENSEX, også kaldet “BSE 30“.

India – National Stock Exchange (NSE)

National Stock Exchange (NSE) er sammen med Bombay Stock Exchange de to største børsene i India. I likhet med BSE ligger også denne børsen i Mumbai. NSE’s hovedindeks er S&P CNX Nifty, også kjent som NSE NIFTY (National Stock Exchange Fifty). Aksjeindeksen består av de 50 største selskapene, vektet etter markedsverdi.

Sør-Afrika – JSE Limited

JSE Limited (tidligeree JSE Securities Exchange og Johannesburg Stock Exchange) er børsen i Syd-Afrika, og Afrikas største børs. Børsens hovedkontor ligger i Johannesburg.

Australia – Australian Securities Exchange (ASX)

Australian Securities Exchange (ASX) er den største børsen i Australia med hovedsæde i Sydney. ASX fungerer som en aktør, betaling tilrettelegger, og oppgjørssentral.

Deres største aksjeindeks er S&P/ASX 200, en indeks med de 200 største aksjene på ASX-listen. Andre aksjeindekser de har er S&P/ASX 100 og S&P/ASX 50.

Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

Bullmarked og bearmarked >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Det norske og internasjonale aksjemarkedet
  • Bullmarked og bearmarked
  • Aksjeindeks
  • Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?
  • Aksjefond
  • Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)
  • Kombinasjonsfond
  • Verdipapirsentralen (VPS)