Teknisk analyse av aksjer

Profesjonelle meglere og tradere bruker teknisk analyse av aksjer til å spå hvordan aksjekursen kommer til å utvikle seg i dagene, ukene eller månedene fremover, basert på historiske data. 

Teknisk analyse

Hva er en teknisk analyse?

Teknisk analyse vil si:

å bruke tidligere kursbevegelser til å spå den fremtidige kursen.

Vi prøver med andre ord å forutsi fremtidig retning på aksjekursen (prisen) ved å studere historiske markedsdata, og da primært pris, volum og interesse.


Forutsetninger

En teknisk analyse baserer seg på fire forutsetninger:

  • Markedet får med seg alt – Mange fundamentale analytikere kritiserer tekniske analytikere for å kun ta hensyn til prisbevegelsene og ikke de grunnleggende faktorene. Tekniske analytikere mener derimot at disse grunnleggende faktorene allerede er gjenspeilt i aksjeprisen og at vi derfor ikke trenger å analysere disse faktorene separat.
  • Prisen beveger seg i trender – Innenfor teknisk analyse antar vi at prisen beveger seg i satte trender. I praksis betyr det at når en aksje først har startet å bevege seg i en bestemt retning, er det også mest sannsynlig at aksjen vil fortsette å bevege seg i denne trenden/retningen. De aller fleste tekniske strategier baserer seg på denne forutsetningen.
  • Historien har en tendens til å gjenta seg – Den siste viktige delen innenfor teknisk analyse av aksjer er at historien har en tendens til å gjenta seg, hovedsakelig i form av prisbevegelser. Tekniske analytikere bruker blant annet diagrammønstre for å analysere markedet og forstå trender. Flere av disse mønstrene er over 100 år gamle, men fortsatt anses de for å være relevante siden de reflekterer mønstre i prisbevegelser som ofte gjentar seg selv.
  • Vi har tilgang til historisk data – En praktisk begrensning ved tekniske analyser er at de krever historiske data. Jo lengre tilbake i tid du kan gå, jo mer pålitelige data kan vi få ut av analysen. Selskaper som nettopp har blitt børsnoterte har ingen historiske data å vise til. Vi kan derfor ikke bruke tekniske analyser til å analysere kursutviklingen til disse aksjene. Riktignok kan vi se på kursutviklingen til sammenlignbare selskaper, men siden ingen selskaper er like gir slike sammenligninger lite pålitelig informasjon.

Historisk bakgrunn

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.