Volum og volumanalyse

Volum og volumanalyse

Som et tilskudd til prisbevegelse er også volum et viktig innskudd innenfor teknisk analyse.

Volum – et mål for prisbevegelsens styrke

Volum forteller hvor mange aksjer som omsettes til enhver tid, målt i kroner eller antall aksjer som blir omsatt. Volumet forteller med andre ord oss noe om intensiteten i handelen og hvor psykologisk signifikant kursendringen er. Jo høyere volumet er, jo mer aktivitet er det i aksjen. Volum brukes for å avgjøre hvor sterk en prisbevegelse er.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.