Former for aksjehandel

Når du skal ta stilling til om du er en investor eller trader må du samtidig ta stilling til hvilken form for aksjehandel du ønsker å ta del i, da det finnes flere typer aksjehandel. De vanligste formene for aksjehandel du kan velge mellom er:

Enkelt aksjer

Enkelt aksjer kan handles på veldig mange forskjellige måter, og vi skiller her mellom unoterte og noterte aksjer. Det desidert vanligste er å kjøpe noterte aksjer. Det vil si aksjer som er notert på en børs, for eksempel Oslo Børs.

Velger du kjøpe og selge enkeltaksjer går jobben ut på å velge hvilke aksjer du skal kjøpe og sitte på dem du finner det beste tidspunktet å selge dem. Målet er her å maksimere gevinsten, det vil si forskjellen mellom inngangsverdien (kjøpskursen) og utgangsverdien (salgsprisen).

Opsjoner

Istedenfor å handle med aksjer kan du velge å kjøpe og selge aksjeopsjoner som er en rett til å kjøpe eller selge en aksje i et selskap til en forhåndsavtalt sum. Fordelen med denne formen for aksjehandel er at du kan skaffe deg rett til å kjøpe eller selge et stort antall aksjer til brøkdelen av prisen du må betale hvis du kjøper enkelt aksjene. Risikoen er imidlertid også langt større, men det er også fortjeneste potensialet.


Les mer: Opsjoner

Daytrading og aktiv trading

Daytrading og aktiv trading er en form for aksjehandel hvor kjøp og salg ligger nært hverandre i tid. For eksempel kan du kjøpe aksjer i Statoil klokken 13:00 for så å selge dem igjen klokken 13:03. Her skjer hele aksjehandelen (både kjøp og salg) innenfor en periode på bare få millisekunder, sekunder, minutter eller høyst noen timer. Fordelen med daytrading er først og fremst at du slipper å eie aksjer over natten når markedene er stengt, og om du har en profitabel strategi kan du oppnå veldig høy avkastning. Det sies imidlertid at det er vanskeligere med daytrading enn å handle aksjer på litt lengre sikt.

Aksjesparing

Aksjesparing er det motsatte av aktiv trading. Her kjøper du en aksje som en spareform. Aksjen eies gjerne i flere år, og du er ikke opptatt av de små svingningenen i markedet. Strategien er her f.eks. å kjøpe en aksje som 18-åring og selg den når du blir pensjonist. Du kan selvfølgelig velge aksjesparing i en kortere tidshorisont også, men en tidsperiode på 5-10 år er tilrådelig.

Aksjefond

Aksjefond er også en slags spareform, men her forvalter du ikke pengene dine selv. Det er et meglerhus eller andre porteføljeforvaltere som håndterer kjøp og salg av aksjer. Fordi det er andre som forvalter porteføljen på vegne av sine kunder, vil det tilkomme forholdsvis dyre gebyrer. Her gjelder det også å ha god tid, og anbefalt sparetid er minimum 5 år, og gjerne mer. Dersom du har mulighet og tid til det, så er det som regel mye bedre å investere i aksjer på egenhånd enn gjennom et fond.

Les mer: Aksjefond

Indeksfond

Ønsker du å minimalisere risikoen og samtidig få en avkastning som ligger rundt markedets avkastning er løsningen å velge et indeksfond. Her investerer du ikke i enkeltaksjer, men i et fond som gjenspeiler en bestemt aksjeindeks. 


Les mer: Aksjeindeks

Du leser nå artikkelserien: Nybegynner guide

<< Er du en investor eller en trader?Kom igang med aksjehandel – Det praktiske >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Hvordan bli rik?
  • Før du starter med kjøp og salg av aksjer
  • Er du en investor eller en trader?
  • Former for aksjehandel
  • Kom igang med aksjehandel – Det praktiske
  • Kurtasje og spread
  • Aksjesparekonto (ASK)
  • Skatt på aksjegevinst