Aksjesparekonto (ASK)

Hva er Aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en samlekonto hvor du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis. Du betaler først skatt når du tar ut gevinsten. Så lenge du holder verdien inne på din aksjesparekonto blir ikke gevinsten skattelagt.

Dette er den store fordelen med en aksjesparingkonto. Noe som må anses å være en stor fordel siden du kontinuerlig kan reinvestere hele beløpet (innskudd kapital og avkastning) istedenfor å måtte betale 31,68% skatt av overskuddet hvert år og kun reinvestere 68,32% per år. 

Bakdelen er at det ikke gis fradrag for tap så lenge verdien holdes inne på kontoen. Har du fond eller aksjer med urealisert tap, må du gjøre en vurdering om det skal stå i eller utenfor løsningen.

Du kan når som helst ta ut (uttak) kostprisen din skattefritt (innskutt beløp). Tar du ut (uttak) mer enn kostprisen blir det overskytende skattlagt etter fradrag for eventuelt skjermingsfradrag. Effektiv skattesats for 2020 og 2021 er 31,68 prosent.


Hvor mange aksjesparingkontoer kan du ha og hva er kostnaden?

Du kan ha så mange aksjesparekontoer du selv ønsker, enten hos forskjellige tilbydere eller hos samme tilbyder.

Har du flere aksjesparekontoer kan du overføre aksjer og fondsandeler mellom dem uten at dette blir ansett som en skattbar realisering av gevinst. Dette gjelder både overføringer mellom kontoer du har hos samme tilbyder og mellom kontoer du eventuelt har hos forskjellige tilbydere.

Det koster ingenting å opprette eller ha en aksjesparingkonto.

Hvilke verdipapirer kan du ha på en aksjesparekonto?

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.