Hjem 2021

Arkiver

fundamenta-analyse

Fundamental analyse

I denne artikkelserien vil du lære hva en fundamental analyse er, hva den brukes til og hvordan du skal gå frem for å gjennomføre...
strategiskanalyse

Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen

Den strategiske analysen av selskapets verdiskapningsprosess og markedssystem er det første steget i den fundamentale verdivurderingen. Formålet med den strategiske analysen er å kartlegge selskapets:Strategiske prestasjon Strategiske posisjon Strategiske...
rammeverk regnskapsanalyse

Regnskapsanalyse i fundamental analyse

Etter at den strategiske analysen er gjennomført er neste steg å gjennomføre ulike former for regnskapsanalyser. Det vil si kvantitative analyser av selskapets finansregnskap for...
risikotyper

Forholdstallsanalyse i fundamentale analyse

Har du fulgt fremgangsmåten vi beskrev i artikkelen "Regnskapsanalyse i fundamental analyse" er nå resultatregnskap og balansen omgruppert for investororientert analyse. Vi kan nå...
balansebasert metode verdsettelse

Egenkapitalprosent og gjeldsgrad

Egenkapitalprosent Egenkapitalprosenten er et vanlig mål for selskapets soliditet. Egenkapitalprosenten (ekp) viser hvor stor del av eiendelssiden som er finansiert med egenkapital, og gir dermed...
finansieringsgrad

Finansieringsgrad 1 og 2

En fundamental analyse bør alltid inkludere finansieringsgrad. Finansieringsgraden viser hvordan selskapets kapital er anvendt og anskaffet. Vi skiller her mellom finansieringsgrad 1 og 2.  Finansieringsgrad...
rentabilitet

Likviditetsanalyse

God lønnsomhet er ikke det samme som god likviditet. Et selskap kan ha god lønnsomhet men samtidig ha en elendig likviditet. Det ikke er...
cashflow

Kontantstrømanalyse

Kontantstrøm, eller cash flow som det heter på engelsk, er et regnskaps uttrykk som viser bevegelsen av kontanter i form av kostnader og inntekter i...
rammeverk fremtidsregnskap

Rammeverk for fremtidsregnskap

Utarbeidelse av et fremtidsregnskap er det tredje steget i en fundamental analyse, og utarbeides for å finne en fundamental verdi på egenkapitalen til selskapet. Utarbeidelsen...
metode verdsettelse

Vekstanalyse

Hva er en vekstanalyse? En analyse av selskapets vekst er viktig i en fundamental analyse, da veksten er den underliggende verdidriveren ved fundamental verdsettelse. Vekst...