Hjem 2021

Arkiver

opsjoner

Opsjoner

Hva er en opsjon? En opsjon er: - en rettighet, ikke plikt, for eieren av opsjonen til å kjøpe eller selge et aktivum til en avtalt...
opsjon

Kjøpsopsjon (CALL)

Kjøpe en kjøpsopsjon En kjøpsopsjon på en aksje gir deg retten til å kjøpe de underliggende aksjene til avtalt innløsningskurs frem t.o.m. bortfallsdagen. Dersom du tror...
opsjon

Salgsopsjon (PUT)

Kjøp av salgsopsjon En salgsopsjon gir deg rett til å selge de underliggende aksjene til innløsningskursen innen bortfallsdagen. Dersom du tror at aksjen skal falle innen...
opsjonspris

Opsjonspremie og kursens påvirkningsfaktorer

OpsjonspremieOpsjonens verdi er til enhver tid lik kursen på opsjonen i opsjonsmarkedet. Kursen på opsjonen, også kalt opsjonspremie, består av to deler;realverdi tidsverdiRealverdiOpsjonens realverdi bestemmes...
Avgifter og skatt

Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner

I tillegg til opsjonspremien, må investoren også betale avgifter ved hver transaksjon. Avgiftene blir betalt samtidig med opsjonspremien og fordeles så mellom Oslo Børs, NOS,...
opsjons kombinasjoner

Opsjon kombinasjoner

Ved å kombinere kjøps- og salgsopsjoner kan en investor oppnå en avkastning som svarer til hans forventninger og ønsket risikonivå. Praktisk talt enhver forventning kan...
return of investment

Opsjonssikring og avkastning

Samspillet mellom aksjer og opsjoner er spesielt egnet til å begrense investorens kursrisiko. Med opsjoner har aksjeinvestorer en unik mulighet til å sikre sine...
arbitasje

Arbitasje

Arbitrasje innebærer at du oppnår en risikofri gevinst ved å utnytte prisskjevheter på verdipapirer. Hvis ABC-aksjen er børsnotert både i Oslo og London og du...
Forward og Futures

Forwards og futures

Forwards og futures er en avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge underliggende verdipapir til en bestemt pris på et bestemt tidspunkt...
Skatt

Skatt på opsjoner, forwards og futures

Kjøp og salg av opsjoner, forwards og futures er underlagt de samme beskatningsreglene som gjelder for andre verdipapirer. Gevinster eller tap på opsjoner beskattes...