Arbitasje

arbitasje

Arbitrasje innebærer at du oppnår en risikofri gevinst ved å utnytte prisskjevheter på verdipapirer.

Hvis ABC-aksjen er børsnotert både i Oslo og London og du i en gitt situasjon kan kjøpe ABC-aksjen i Oslo og samtidig selge den til en høyere pris i London, kan du oppnå en risikofri gevinst eller såkalt arbitrasje.

Mulighetene for arbitrasje kan imidlertid også forekomme mellom opsjons og aksjemarkedet. I opsjonsmarkedet kan du nemlig foreta såkalte syntetiske kjøp og salg av aksjer ved å kombinere kjøps- og salgsopsjoner. Således kan du oppnå arbitrasje ved enten å kjøpe aksjen syntetisk og samtidig selge aksjen dyrere i aksjemarkedet, eller ved å utstede aksjen syntetisk og samtidig kjøpe aksjen billigere i aksjemarkedet. Renter spiller i tillegg en betydelig rolle ved beregningen av verdien på de syntetiske aksjene.

Kjøp av syntetisk aksje

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.