Kjøpsopsjon (CALL)

opsjon

Kjøpe en kjøpsopsjon

En kjøpsopsjon på en aksje gir deg retten til å kjøpe de underliggende aksjene til avtalt innløsningskurs frem t.o.m. bortfallsdagen.

Dersom du tror at kursen på den underliggende aksjen skal stige i løpet av kort tid, kan du kjøpe kjøpsopsjoner. Stiger aksjen som antatt, vil du kunne kjøpe aksjen billigere via opsjonsmarkedet enn i aksjemarkedet. Dette kan du gjøre ved å innløse opsjonene. Du krever da gjennom din megler å få kjøpe de underliggende aksjene til innløsningskursen som da vil være lavere enn aksjekursen. Gevinsten realiseres ved å selge aksjene med en gang i aksjemarkedet til en høyere kurs.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.