Opsjoner

Hva er en opsjon?

En opsjon er:

– en rettighet, ikke plikt, for eieren av opsjonen til å kjøpe eller selge et aktivum til en avtalt pris eller dato.

Opsjoner er en form for handel med verdipapirer, f.eks. aksjer, valuta, indekser og råvarekontrakter, hvor innehaveren (kjøperen) betaler en premie til utstederen (selgeren) for å få en rett, men ingen plikt, til å utøve rettigheten i kontrakten. Utstederen er derimot pliktig til å innfri kontrakten hvis innehaveren krever det.

Opsjoner er med andre ord en form for verdipapir som gir deg en rettighet (men absolutt ingen plikt) til å kjøpe eller selge et verdipapir. De som kjøper rettigheten må benytte seg av rettigheten sin på et bestemt tidspunkt og til en forhåndsavtalt pris.


Du kan både kjøpe og utstede opsjoner. Kjøperen betaler for retten til å benytte seg av opsjonen, mens utstederen mottar penger for å forplikte seg til å innfri opsjonen dersom kjøperen ønsker å benytte seg av den.

Opsjoner gir deg dermed muligheten til å tjene penger uansett om børsen stiger, faller eller står stille. Du kan både øke og minske din risiko, alt beror på hvilken strategi du velger og hvordan du tror markedet skal bevege seg.

Opsjoner til ansatte

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.