Salgsopsjon (PUT)

opsjon

Kjøp av salgsopsjon

En salgsopsjon gir deg rett til å selge de underliggende aksjene til innløsningskursen innen bortfallsdagen.

Dersom du tror at aksjen skal falle innen kort tid, kan du kjøpe en salgsopsjon. Faller aksjen som antatt, vil du kunne selge aksjen dyrere via opsjonsmarkedet enn i aksjemarkedet. Dette kan du gjøre ved å innløse opsjonene. Du krever da gjennom din megler å få selge de underliggende aksjene til innløsningskursen, som på det tidspunktet vil være høyere enn markedskursen. Dersom du ikke allerede eier aksjene, får du realisert gevinsten ved å kjøpe aksjene i aksjemarkedet for så straks å selge dem til den høyere innløsningskursen.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.