test
Hjem 2021

Arkiver

aksjeverdsettelse

Aksjeverdsettelse ( verdsettelse av selskaper )

Selv om det finnes mange måter å beregne prisen på en aksje og et selskap, vil prisen alltid være; - den kursen en kjøper er villig til å betale.
boble-aksjer

Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)

Nåverdimetoden, også kalt kontaktstrømmetoden, er den mest teoretisk korrekte tilnærmingen for å beregne verdien til et selskap, eiendel eller aksje på. Metoden er derfor...
balansebasert metode verdsettelse

Balansebaserte metoder for aksjeverdsettelse

Hva er balansebasert metode for aksjeverdsettelse? Balansebaserte metoder for verdsettelse av aksjer er:  - en fellesbetegnelse på en gruppe verdivurderingmetoder hvor vi tar  utgangspunkt i selskapets...
verdi investering

Verdibasert investering (aksjeverdsettelse)

Teorien om verdibasert investering ble formalisert av David Dodd og Benjamin Graham i boken ”Security Analysis» i 1934 (Graham & Dodd, 1934), og bygger...
modell verdsettelse selskap

Inntjeningsbaserte metoder for aksjeverdsettelse

Hva er en inntjeningsbasert metode for selskap/aksje verdsettelse? Inntjeningsbaserte metoder er: - en fellesbetegnelse en gruppe verdivurderingmetoder, hvor verdien på selskapet settes etter en vurdering av...
ROI

ROI | Return On Investment (avkastning på investering)

ROI = et lønnsomhetsmål Return on Investment, ofte forkortet til ROI, eller avkastning på investeringen, er et av de mest brukte lønnsomhetsmålene. ROI bruker vi...
regnskap

Regnskapet som informasjonskilde

Regnskapet er en oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld til et regnskapobjekt. Med regnskapobjekter menes virksomheter som har regnskapsplikt. For eksempel ulike former for selskaper. Regnskapet skal kort sagt vise samtlige økonomiske transaksjoner en...