Inntjeningsbaserte metoder for aksjeverdsettelse

Hva er en inntjeningsbasert metode for selskap/aksje verdsettelse?

Inntjeningsbaserte metoder er:

– en fellesbetegnelse en gruppe verdivurderingmetoder, hvor verdien på selskapet settes etter en vurdering av hvilken risikojustert avkastning selskapet kan gi i fremtiden.

Vurderingskriterier

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.