Hjem 2021

Arkiver

aksjekurs

Hva påvirker og bestemmer aksjekursen?

Aksjemarkedet er et "åpent system", hvor "alt påvirker alt" Et aksjeselskap lever ikke i et "lukket system".  Alle selskaper, enten de er et aksjeselskap, enkeltmannsforetak...
markedseffisiens

Markedseffisiens

Hva er markedseffisiens? Markedseffisiens er et teoretisk utgangspunkt for sammenhengen mellom aksjemarkedet og makroøkonomien, og er en forutsetning for effektive aksjemarkeder. I et slikt effektivt...
menneskelig atferd

Adferdsfinans

  En disiplin som forsøker å forklare og øke forståelsen for hvordan investorers ”kognitive feil” og følelser påvirker beslutningsprosessen. Dagens akademiske finansteorier har vært basert på...
konjuktur

Konjukturer påvirker aksjekursen

Det er stor sammenheng med konjunkturene og selskapenes evne til å tjene penger. Kursene stiger i oppgangstider når selskapene går godt og faller i nedgangstider...
Olje

Oljepris versus aksjekurs

Det er en allmenn oppfatning at Oslo Børs er en oljeprissensitiv børs, noe som har sammenheng med at omtrent halvparten av Norges eksportinntekter kommer...
fabrikk

Industriproduksjon versus aksjekurs

Industriproduksjonsindeksen sier noe om den generelle tilstanden i økonomien og kan være med på å identifisere konjunkturutviklingen. I det amerikanske markedet ser man at...
Rente

Rentenivået påvirker aksjekursen

På hvilken måte påvirker renten aksjekursen? For å avgjøre dette må vi vurdere såvel renterisikoen som rentenivået i markedet opp mot aksjekursen. RenterisikoRenterisiko er en...
Kurtasje

Valutakurs vs. aksjekurs

Mange aksjekurser påvirkes av valutakursen, da de fleste selskaper er avhengig av handel med utlandet. Denne form for risiko kalles valutarisiko. Valutarisiko er direkte knyttet...
inflasjon

Inflasjon versus aksjekurs

Vekst i økonomien er bra, men ikke for sterk vekst. Vokser økonomien for raskt stiger renten og inflasjonen, noe som er negativt for selskapene...
aksjeindeks

Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?

Norge er en liten, åpen økonomi med mindre utviklet finansmarked enn de amerikanske, japanske og engelske. Mange av de børsnoterte bedriftene er store eksportører...