Inflasjon versus aksjekurs

    Denne artikkelen er del 9 av 11 artikler om Aksjekursen

Vekst i økonomien er bra, men ikke for sterk vekst. Vokser økonomien for raskt stiger renten og inflasjonen, noe som er negativt for selskapene da finansiering blir dyrere, samtidig som forbrukernes kjøpekraft reduseres.

Det er imidlertid ingen åpenbar og entydig sammenheng mellom inflasjon og aksjekursen og aksjeavkastningen.

Markedsverdien påvirkes av prisstigning og man skulle derfor isolert sett tro at aksjekursene steg med inflasjonen. Men så enkelt er det ikke. Høyere inflasjon tyder på konjunkturoppgang og dermed høyere etterspørsel, Dette gir selskapet høyere inntekter og dermed høyere aksjekurs.

En høyere inflasjon hjemme enn i verdensøkonomien vil føre til depresieringsforventninger. Norske selskap får økt konkurranseevne, men samtidig vil deres utenlandske lån blir dyrere.

Analyser av amerikanske data fra etterkrigstiden, Fama og Schwert (1977), har funnet negativ korrelasjon mellom inflasjon og aksjeavkastning (aksjekursen). Men Fama (1981) mener dette kan være et uttrykk for en mer fundamental sammenheng mellom reell aktivitet og aksjeavkastning.

Gjølberg og Johnsen (1987) fikk i sine analyser en negativ, men usignifikant, koeffisient for hvordan endring i inflasjon påvirker aksjeavkastningen. Semmen (1991) fikk i sine analyser en negativ og usignifikant koeffisient for inflasjon for månedlige observasjoner, mens koeffisienten var negativ og signifikant for årlige observasjoner. Ut fra disse resultatene og figuren under ser det ut til at inflasjonen vil ha en negativ, men svak innvirkning på aksjeavkastningen og dermed også aksjekursen som er et uttrykk for forventet inntjening. 

inflasjon

Du leser nå artikkelserien: Aksjekursen

<< Valutakurs vs. aksjekursPåvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva påvirker og bestemmer aksjekursen?
 • Markedseffisiens
 • Adferdsfinans
 • Konjukturer påvirker aksjekursen
 • Oljepris versus aksjekurs
 • Industriproduksjon versus aksjekurs
 • Rentenivået påvirker aksjekursen
 • Valutakurs vs. aksjekurs
 • Inflasjon versus aksjekurs
 • Påvirker de utenlandske børsene den norske aksjekursen?
 • Politiske forhold påvirker aksjekursen