asd

Fagartikler om aksjer og verdipapirer

Velkommen til vårt kunnskapssenteret. Her finner du fagartikler om alt du trenger å vite for å kunne handle med aksjer og andre verdipapirer på en trygg måte. Sidene passer like godt for nybegynnere som ønsker å lære å investere i aksjer, som for “proffer” som allerede har handlet med aksjer i flere år. 

Nedlastninger (download senter)

Last ned PDF dokumentArtikkelseriene over kan du last ned ved å gå til vårt “download senter“. Her finner du artikkelseriene og pensumet til vår aksjeskole som e-bøker i PDF format.

Siste fagartikler

pris-bok

Pris/bok (P/B)

Denne artikkelen er blitt flyttet til https://estudie.no/pris-bok/  
aksjekurs

Fama-French tre-faktor modellen

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/fama-french-tre-faktor-modellen/
ROI

Arbitrasjeprisingsteorien (APT)

Denne artikkelen har blitt flyttet til https://estudie.no/arbitrasjeprisingsteorien-apt/  
Avgifter og skatt

Avkastningskrav

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/avkastningskrav/
aksje

Superprofittmodellen

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/superprofittmodellen/
Skatt

Skatt på opsjoner, forwards og futures

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/skatt-pa-opsjoner-forwards-og-futures/  
Forward og Futures

Forwards og futures

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/forwards-futures/  
arbitasje

Arbitasje

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/arbitasje/  
return of investment

Opsjonssikring og avkastning

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/opsjonssikring-og-avkastning/
Avgifter og skatt

Avgifter og sikkerhet ved kjøp og utstedelse av opsjoner

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/avgifter-sikkerhet-kjop-utstedelse-opsjoner/
opsjon

Salgsopsjon (PUT)

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/salgsopsjoner-put/
multiple analyse

Multippel analyse

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/multippel-analyse/  
SMA diagram

Glidende gjennomsnitt

Denne artikkelen er blitt flyttet til https://estudie.no/glidende-gjennomsnitt/
bollinger band

Bollinger-bånd

Denne artikkelen er blitt flyttet til https://estudie.no/bollinger-band/
RSI

Relative Strength Index (RSI)

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/rsi/
candelstick

Candle­stick diagram

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/candlestick-diagram/
aksjefond

Aksjefond

Når du kjøper et aksjefond kjøper du en liten andel i en en stor aksjeportefølje som består av mange forskjellige enkeltaksjer, indekser og/eller obligasjoner.
aksjeflipping

Børsnoterte fond (ETF)

ETF er en forkortelse for "Exchange Traded Fund" eller "børsnoterte fond" på norsk. Dette er en sammensetting av verdipapirer som følger en underliggende indeks
Investorhjørnet

Indeksfond

Et indeksfond er et passivt aksjefond som består av et utvalg aksjer som skal speile referanseindeksen til indeksfondet. Det styres ikke av en fondsforvalter.
ROI

Vekstaksje eller verdiaksje – hva gir høyest ROI?

Det finnes to typer aksjer: - vekstaksjer og verdiaksjer . Spørsmålet blir derfor om du skal satse på å kjøpe vekstaksjer eller verdiaksjer, evt. en kombinasjon
boble-aksjer

Alle megatrender er “bobler” som vil sprekke

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/alle-megatrender-vil-sprekke/    
megatrender

Aksjeportefølje: – Studer megatrendene for å finne fremtidens sektorer

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/aksjeportefoljen-studer-megatrendene/      
Investor eller trader

Er du en investor eller en trader?

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/investor-trader/    
Rente

Aksjesparekonto (ASK)

Aksjesparekonto er en samlekonto hvor du kan kjøpe, selge og bytte aksjer og aksjefond uten at det utløser skatt underveis.
Aksjeportefølje

Aksjeportefølje

En aksjeportefølje er en samling av enkeltaksjer for å redusere aksjenes usystematiske risiko og optimalisere avkastningen.

Populære artikler

ROI

Vekstaksje eller verdiaksje – hva gir høyest ROI?

Det finnes to typer aksjer: - vekstaksjer og verdiaksjer . Spørsmålet blir derfor om du skal satse på å kjøpe vekstaksjer eller verdiaksjer, evt. en kombinasjon
Rente

Dividendemodellen (Gordons formel)

Denne siden er flyttet til https://estudie.no/dividendemodellen/
finansieringsgrad

Finansieringsgrad 1 og 2

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/finansieringsgrad-1-2/  
totalkapital

Totalkapitalmetoden (EBITDA)

Denne siden er flyttet til https://estudie.no/totalkapitalmetoden-ebitda/  
noterte og unoterte aksjer

Noterte og unoterte aksjer

Det finnes flere typer aksjer og ikke alle er omsettelig på en børs. Vi skiller i denne sammenheng mellom:Noterte aksjer – Aksjer som omsettes på...
aksje

Hva er en aksje?

Kjøper du en aksje i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir du medeier i selskapet sammen med de andre aksjonærer i selskapet.
Kurtasje

Hvordan bli rik?

Denne siden er flyttet til https://estudie.no/hvordan-bli-rik/    
aksjekurs

Residual Income (EVA)

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/residual-income-eva/
boble-aksjer

Nåverdimetoden (kontantstrømmetoden)

Nåverdimetoden, også kalt kontaktstrømmetoden, er den mest teoretisk korrekte tilnærmingen for å beregne verdien til et selskap, eiendel eller aksje på. Metoden er derfor...
strategiskanalyse

Strategisk analyse – første skritt i den fundamentale analysen

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/strategisk-analyse/  
stop loss

Gordons Growth formel

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/gordons-growth-formel/  
timing

Timing av aksjekjøp og aksjesalg

Om du planlegger å kjøpe aksjer med jevne mellomrom, er det greit å vite at historiske tall tyder på at enkelte perioder av året er bedre enn andre.Om du planlegger å kjøpe aksjer med jevne mellomrom, er det greit å vite at historiske tall tyder på at enkelte perioder av året er bedre enn andre.
risikotyper

Systematisk- og usystematisk risiko (Risikoformer)

Når vi snakker om risiko i aksjemarkedet deler vi generelt inn i to typer risiko,usystematisk risiko (også kalt selskaprisiko ) systematisk risiko (også kalt markedsrisiko).Vi...

Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA)

Skillet mellom aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper ble etablert i 1997 gjennom et nytt EU-direktiv som da trådde i kraft.
multiple analyse

Multippel analyse

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/multippel-analyse/  
Kurtasje

Egenkapitalmetoden

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/egenkapitalmetoden/
inntjeningsbasert-verdsettelse

Kapitalverdimodellen (CAPM)

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/kapitalverdimodellen-capm/  
yield

P/E (Price/Earning) og yields

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/p-e-metoden-price-earning-og-yields/
Skatt

Skatt på aksjegevinst

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/skatteregler-aksjehandel/    
aksje

Superprofittmodellen

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/superprofittmodellen/
fundamenta-analyse

Fundamental analyse

Denne artikkelen er blitt flyttet til https://estudie.no/fundamental-analyse/
VPS

Kapitalverdimodellens forutsetninger og svakheter

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/kapitalverdimodellens-forutsetninger-og-svakheter/
aksjeindeks

Momentum aksjene er børsvinnerne, hvorfor?

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/momentum/
komparativ analyse

Komparativ analyse

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/komparativ-analyse-2/
aksjesplitt

Aksjesplitt og aksjespleis

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/aksjesplitt-og-aksjespleis/