Hva er en aksje?

aksje

Siden all aksjehandel bygger på kjøp og salg av aksjer er det viktig å være klar over hva en aksje egentlig er, hvilke typer som finnes, hvilke lover og regler som gjelder og hva du selv må tenke på når du skal kjøpe eller selge en aksje. La oss derfor gå kort igjennom disse tingene.

Hva er en aksje?

En aksje er:

– en eierandel i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.

Kjøper du en aksje i et aksjeselskap eller allmennaksjeselskap blir du medeier i selskapet sammen med de andre aksjonærer i selskapet. Dette fordi det er aksjonærene som til sammen eier et aksje- eller allmennaksjeselskap. Kjøper du 1% av aksjene til et selskap eier du også 1% av selskapet.


Hva er en aksjonær og investor?

De som eier en aksje kalles aksjonærer. Eierne av en aksje kan vær en hvilken som helst juridisk enhet. F.eks. en privatperson, bedrift, stiftelse eller en institusjon. 

En investor er en aksjonær som har kjøpt en eller flere aksjer i et eller flere selskaper.

Hvor stor eierandel gir en aksje?

Hvor stor eierandel du får ved å kjøpe en aksje er avhengig av hvor mange av aksjer selskapet har og hvor mange av disse aksjene du eier.

Kjøper du f.eks. 5000 aksjer i et selskap som har utstedt 100 000 aksjer, gir denne aksjeposten deg en eierandel på (5000/100 000)*100 = 5%. For å beregne hvor stor eierandel du har i et aksjeselskap må du vite hvor mange aksjer selskaper totalt har utstedt og hvor mange aksjer du selv eier.

Hvor mange aksjer et selskap har, hvor stor selskapets aksjekapital er og aksjenes pålydende fremgår av selskapets stiftelsedokument, firmaattest og det offisielle årsregnskapet. Disse opplysningene kan du få tak i ved å ta kontakt med Foretaksregistret i Brønnøysund registrene. De er også tilgjengelig på en rekke nettsteder hvor du kan søke i regnskaper og eierstrukturen til Norske selskaper.

Aksjens nominelle (pålydende) verdi og markedsverdi

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.