Noterte og unoterte aksjer

Det finnes flere typer aksjer og ikke alle er omsettelig på en børs. Vi skiller i denne sammenheng mellom:

  • Noterte aksjer – Aksjer som omsettes på en bestemt børs, f.eks. Oslo Børs.
  • Unoterte aksjer – Aksjer som ikke kan omsettes på en børs. Listen for de unoterte selskapene kalles OTC-listen i Norge.

Noterte aksjer

Noterte aksjer er aksjer som omsettes på en bestemt børs, f.eks. Oslo Børs ASA. Dette er aksjer du kan kjøpe og selge via et meglerhus eller Internett megler som er knyttet opp mot den aktuelle børsen.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.