Hjem 2021

Arkiver

komparativ analyse

Komparativ analyse

En komparativ analyse er en analyseteknikk for å komme frem til "rett pris" for en aksje eller selskap. Analyseteknikken er den mest benyttede idag...
multiple analyse

Multippel analyse

Hva er en multippel analyse? En multippel analyse er en analyse hvor vi fastslår verdien på en aksje eller selskap ved bruk av en eller...
yield

P/E (Price/Earning) og yields

Hva er P/E (Aksjekurs/Resultat)? P/E er en forkortelse for Price/Earning eller Aksjekurs/Resultat på norsk. Forholdstallet er idag det mest populære forholdstallet for å verdsette aksjer...
pris-bok

Pris/bok (P/B)

P/B er en forkortelse for Pris/Bok og er en mye brukt multippel (forholdstall) blant av analytikere og investorer i komparative analyser. Nevneren i P/B...
pris-salg (P/S)

Pris/Salg (P/S)

P/S er en forkortelse for Pris/Salg eller Price/Sale på engelsk. P/S er en multippel (forholdstall) som er blitt mer populær i den senere tid....
pris-kontaktstrom

Pris/Kontantstrøm (P/CF)

Pris/Kontantstrøm eller Price/CashFlow som forholdstallet kalles på engelsk, forkortes normalt til P/CF i en multippel analyse (forholdstall analyse). P/CF er en multippel som er særlig...
ebita

Enterprise Value-to-EBITDA

Selskapesverdimultipler er multipler basert på verdien av all kapital i selskapet. Slike multipler skiller seg derfor fra prismultipler ved at man inkluderer selskapets gjeld...