Pris/Salg (P/S)

P/S er en forkortelse for Pris/Salg eller Price/Sale på engelsk. P/S er en multippel (forholdstall) som er blitt mer populær i den senere tid. P/S beregnes ved å dele markedsverdien eller aksjekursen med salgsinntekten totalt eller salgsinntekt per aksje. Forholdet blir det samme.

 

P/S

Salgsinntekt er ofte mindre påvirket av manipulering og forvrengning i forhold til EPS eller bokverdier. Salgsinntekt, på samme måte som bokverdier, positiv selv om EPS er negativ, noe som gjør P/S ofte er mer stabil enn P/E.

P/S blir regnet som et godt estimat for å vurdere aksjer i markeder som er sykliske og i modne markeder (Martin, 1998). Dersom et selskap opererer på en slik måte at det ikke skaper noe fortjeneste, det vil si at inntektene er like store som kostnadene, vil P/S på lang sikt gi lite mening. Et selskap må skape overskudd for å overleve på sikt.

Aksjeverdi er et komplekst tall sammensatt av blant annet lønnsomhet og risiko i form av finansieringsstruktur. P/S tar bare hensyn til salg og vil dermed ikke fange opp endringer i lønnsomhet eller finansiering. P/S tar heller ikke hensyn til forskjellige kostnadsstrukturer blant ulike firmaer. I tillegg kan P/S påvirkes ved å inntektsføre salgsinntekt for tidlig eller for sent for å manipulere forholdstallet.


Du leser nå artikkelserien: Komperatiiv analyse

<< Pris/bok (P/B)Pris/Kontantstrøm (P/CF) >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Komparativ analyse
  • Multippel analyse
  • P/E (Price/Earning) og yields
  • Pris/bok (P/B)
  • Pris/Salg (P/S)
  • Pris/Kontantstrøm (P/CF)
  • Enterprise Value-to-EBITDA