Pris/Kontantstrøm (P/CF)

    Denne artikkelen er del 6 av 7 artikler om Komperatiiv analyse

Pris/Kontantstrøm eller Price/CashFlow som forholdstallet kalles på engelsk, forkortes normalt til P/CF i en multippel analyse (forholdstall analyse).

P/CF er en multippel som er særlig følsom for regnskapsmetodikk. Vi kan regne kontantstrømmer på flere måter, knyttet opp mot flere faktorer. Det brukes mange definisjoner på kontantstrømmer i finans, så det er særlig viktig at analytikerne spesifiserer og forklarer hvilken kontantstrøm som ligger til grunn for en gitt analyse.

Det er flere fordeler ved å benytte P/CF. Rapporterte kontantstrømmer er mindre utsatt enn fortjenesteestimater for manipulering av ledelsen i selskapene. Kontantstrømmen er generelt mer stabil enn resultatet noe som gjøre P/CF generelt mer stabil enn P/E.

Bruk av P/CF fremfor P/E adresserer i større grad forskjellene i regnskapsføringen, særlig med tanke på hvor konservativt regnskapene føres, mellom selskapene. Rapportert kontantstrøm gir i tillegg et bilde på et selskaps lønnsomhet uavhengig av selskapets gjeld.

I teorien blir kontantstrømmen til egenkapitalen (egenkapitalmetoden/FCFE35) regnet som et mer riktig mål for prisbaserte verdsettelsesmultipler, i forhold til selskapets rapporterte kontantstrøm. Man kan bruke P/FCFE, endog tendenserer FCFE til å være relativt volatil i forhold til rapportere kontantstrømmer, samt at den oftere er negativ.

Farer ved P/CF

Det finnes flere måter et selskap kan øke/manipulere sin rapporterte konstantstrøm. Disse tiltakene er det viktig å tenke på slik at du ikke lurer deg selv ved å benytte dette forholdstallet ukritisk.

Dersom et selskap, for eksempel har mange kundefordringer, vil økt press på kundene til å betale disse kunne forbedre en ellers skrantende kontantstrøm. Eventuelt kan man fase ut leverandørgjeld og betalingen av denne til et eget selskap slik at kontantstrømmen til moderselskapet kan rapporteres med et bedre resultat.

Du leser nå artikkelserien: Komperatiiv analyse

<< Pris/Salg (P/S)Enterprise Value-to-EBITDA >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Komparativ analyse
  • Multippel analyse
  • P/E (Price/Earning) og yields
  • Pris/bok (P/B)
  • Pris/Salg (P/S)
  • Pris/Kontantstrøm (P/CF)
  • Enterprise Value-to-EBITDA