Multippel analyse

multiple analyse

Hva er en multippel analyse?

En multippel analyse er en analyse hvor vi fastslår verdien på en aksje eller selskap ved bruk av en eller flere multippel (nøkkeltall/forholdstall). Slike analyser er mye brukt av meglere og analytikere for å foreta en rask vurdering av verdien av et selskap, eller å avgjøre om verdien virker fornuftig i forhold til en inntjening eller lignende i dag.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.