Pris/bok (P/B)

P/B er en forkortelse for Pris/Bok og er en mye brukt multippel (forholdstall) blant av analytikere og investorer i komparative analyser. Nevneren i P/B er knyttet til selskaps balanse. Uttrykket bokverdi er knyttet til at vi henter verdiene fra regnskapet og ikke fra markedsverdien. Med bokverdier menes egenkapital. P/B blir dermed et uttrykk for hvor mye investorer har investert i selskapet. P/B blir, på samme måte som P/E, brukt både på totale verdier og på per aksje nivå.

pris-bok

P/B

P/B-forholdet til selskapene påvirkes av kapitalstrukturen. Vi bør derfor først finne det ujusterte pris/bok-forholdet for de to selskapene, og deretter beregnet tilsvarende forhold med fokus på netto driftskapital.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.