Hjem 2021

Arkiver

IPO

IPO (Initial Public Offering) – børsnotering

Investorer og tradere får fra tid til annen tilbudet om å delta i en IPO i forbindelse med en børsnotering av et unotert selskap....
IPO

Hvorfor IPO (børsnotering)?

Når et selskap velger å bli børsnotert mister de mye av sin frihet til å avgjøre hvilke regnskapsprinsipper og praksis som skal benyttes, regnskapskostnadene...

IPO prosessen (børsnotering fasene)

For å forstå prosessene rundt prising av emisjonen og børsnoteringen, skal vi gå gjennom de forskjellige trinnene i en børsintroduksjonsprosess for et norsk selskap. Prosessen...
totalkapital

Hvorfor underprises aksjer ved børsintroduksjon?

Det finnes ennå ingen empiriske teorier som forklarer fult ut hvorfor aksjer aksjer som børsnotert til en underpriset pris. Noe forklaringer som er kommet...
aksjeflipping

Aksjeflipping

Omsetningsvolumet like etter en børsnotering er ofte svært høyt. Spesielt de første dagene etter at et selskap har blitt notert på børs, der en...