asd
Hjem 2021

Arkiver

aksjemarkedet

Det norske og internasjonale aksjemarkedet

Denne siden er flyttet til https://estudie.no/norske-internasjonale-aksjemarkedet/
fagartikler

Bullmarked og bearmarked

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/bullmarked-og-bearmarked/    
aksjeindeks

Aksjeindeks

Denne siden er flyttet til https://estudie.no/aksjeindeks/    
noterte og unoterte aksjer

Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/aksjer-eller-aksjefond/    
aksjefond

Aksjefond

Når du kjøper et aksjefond kjøper du en liten andel i en en stor aksjeportefølje som består av mange forskjellige enkeltaksjer, indekser og/eller obligasjoner.
Investorhjørnet

Indeksfond

Et indeksfond er et passivt aksjefond som består av et utvalg aksjer som skal speile referanseindeksen til indeksfondet. Det styres ikke av en fondsforvalter.
aksjeflipping

Børsnoterte fond (ETF)

ETF er en forkortelse for "Exchange Traded Fund" eller "børsnoterte fond" på norsk. Dette er en sammensetting av verdipapirer som følger en underliggende indeks
Rentefond

Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)

Rentefond er fond som investerer i rentepapirer som sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Gir som regel bedre rentebetingelser enn privatpersoner oppnår.
kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond

Denne siden er flyttet til https://estudie.no/kombinasjonsfond/
VPS

Verdipapirsentralen (VPS)

Denne artikkelen er flyttet til https://estudie.no/verdipapirsentralen/