Hjem 2021

Arkiver

aksjemarkedet

Det norske og internasjonale aksjemarkedet

Hva er et aksjemarked? La oss starte med det mest grunnleggende, nemlig selve aksjemarkedet. Når vi snakker om et aksjemarked mener vi stedet hvor vi...
fagartikler

Bullmarked og bearmarked

Er du en investor vil du høre hele tiden om at vi har et bullmarked eller bearmarked, men hva betyr egentlig disse to begrepene? En...
aksjeindeks

Aksjeindeks

Hva er en aksjeindeks? En aksjeindeks er: - En indeks for å måle utviklingen av et utvalgt antall aksjer over tid En aksjeindeks består av et sett med...
noterte og unoterte aksjer

Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?

Et av de første spørsmålene du må ta stilling til når du skal begynne å investere i aksjer er å bestemme deg for om...
aksjefond

Aksjefond

Når du kjøper et aksjefond kjøper du en liten andel i en en stor aksjeportefølje som består av mange forskjellige enkeltaksjer, indekser og/eller obligasjoner.
Investorhjørnet

Indeksfond

Et indeksfond er et passivt aksjefond som består av et utvalg aksjer som skal speile referanseindeksen til indeksfondet. Det styres ikke av en fondsforvalter.
aksjeflipping

Børsnoterte fond (ETF)

ETF er en forkortelse for "Exchange Traded Fund" eller "børsnoterte fond" på norsk. Dette er en sammensetting av verdipapirer som følger en underliggende indeks
Rentefond

Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)

Rentefond er fond som investerer i rentepapirer som sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Gir som regel bedre rentebetingelser enn privatpersoner oppnår.
kombinasjonsfond

Kombinasjonsfond

Som det går frem av navnet er et kombinasjonsfond en kombinasjon av et aksjefond og rentefond. Du får da litt av begge deler.
VPS

Verdipapirsentralen (VPS)

Verdipapirsentralen ASA (VPS) er et norsk aksjeselskap med konsesjon til å registrere rettighetene til finansielle instrumenter og verdipapirer med rettsvirkninger etter Verdipapirregisterloven. VPS tilbyr registrering...