Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?

    Denne artikkelen er del 4 av 8 artikler om Aksjemarkedet

Et av de første spørsmålene du må ta stilling til når du skal begynne å investere i aksjer er å bestemme deg for om du skal kjøpe deg inn i et aksjefond eller enkeltaksjer. Det trenger det ikke å være noe enten eller. De fleste velger en kombinasjon, avhengig av hvilken risiko de er villig til å ta.

Hva gir minst risiko?

Aksjefond og indeksfond er idag de tryggeste formene for aksjeinvesteringer, mens shorting og kjøp av opsjoner og enkeltaksjer er de mest risikofylte formene for aksjeinvestering.

Ut i fra en risikovurdering, det vil si hvis målet er å ta en minst mulig risiko, lønner det seg å satse på indeksfond eller aksjefond fremfor opsjoner og enkeltaksjer. Noe som går frem av tabellen under som viser hvilken risiko og avkastning som er forbundet med de ulike verdipapirene som finnes.

InvesteringsobjektRisikoAvkastning
BankinnskuddNullIngen
ObligasjonerLavLav
ValutaLav/mediumLav/medium
IndeksfondMediumMedium
AksjefondMedium/høyMedium/høy
EnkeltaksjerHøyHøy
OpsjonerEkstremt høytEkstremt høyt
ShortingEkstremt høytEkstremt høyt

Årsaken til at indeksfond og aksjefond gir en lavere risiko enn enkeltaksjer skyldes at du ikke investerer i en eller noen få enkeltaksjer, men en rekke enkeltaksjer. Gjerne i ulike markeder og sektorer eller i aksjer som gjenspeiler aksjeindeksen som brukes som referanseindeks.

Hva gir høyest avkastning?

Grunnen til at så mange allikevel velger å investere i enkelt aksjer skyldes at enkeltaksjer har potensialet til å gi en eventyrlig høyere avkastning enn ett indeks- og aksjefond. Investerer du i et aksjefond vil du aldri oppleve å få 50% avkastning eller en dobling av pengene dine i løpet av noen få måneder eller året, slik du enkelte ganger kan oppleve å gjøre hvis du investerer i spekulative enkeltaksjer. Spørsmålet om du skal velge å satse på aksjefond eller enkeltaksjer blir derfor et spørsmål om hvilken risiko du er villig til å ta. Som en mellomløsning velger mange å velge en kombinasjon av begge deler. Enten med hovedvekt i aksjefond hvis man ønsker å holde risikoen nede eller med overvekt i enkeltaksjer hvis man er mer av den risikovillige typen.

De som har forsket på investeringer i aksjefond og enkeltaksjer har kommet frem til at aksjefond generelt gir en lavere avkastning enn investering i enkeltaksjer, etter at vi har justert for omkostningene knyttet til deltakelsen i fondet.

På den andre siden må de som velger å investere i enkeltaksjer tåle å leve med en større usikkerhet og risiko enn dem som investerer i et aksjefond.

Hva bør du velge?

Om du bør velge å investere i enkeltaksjer for å lage en egen aksjeportefølje eller et indeks/aksjefond blir til syvende å sist et spørsmål om hvilken risiko du er villig til å ta, hvor mye kunnskap og erfaring du har med aksjehandel og hvor mye tid du kan legge ned i dette. 

De som bør investere i enkeltaksjer er:

 • De som ikke er redd for å ta en kalkulert risiko for å kunne ha muligheten til å tjene mest mulig penger på kortest mulig tid.
 • De som allerede har erfaring fra aksjehandel og inngående kunnskaper om aksjene de investerer i.
 • De som har tiden som kreves for å følge med utviklingen i markedet og aksjen.

Aksjefond er alternativet for dem som:

 • Er du redd for å ta en risiko.
 • Ikke har drevet med aksjehandel tidligere.
 • Mangler inngående kunnskaper om selskapene de vurderer å kjøpe.
 • Ikke har tid til å følge med markedet og aksjeporteføljen.

 

Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

<< AksjeindeksAksjefond >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Det norske og internasjonale aksjemarkedet
 • Bullmarked og bearmarked
 • Aksjeindeks
 • Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?
 • Aksjefond
 • Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)
 • Kombinasjonsfond
 • Verdipapirsentralen (VPS)