Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?

Et av de første spørsmålene du må ta stilling til når du skal begynne å investere i aksjer er å bestemme deg for om du skal kjøpe deg inn i et aksjefond eller enkeltaksjer. Det trenger det ikke å være noe enten eller. De fleste velger en kombinasjon, avhengig av hvilken risiko de er villig til å ta.

Hva gir minst risiko?

Aksjefond og indeksfond er idag de tryggeste formene for aksjeinvesteringer, mens shorting og kjøp av opsjoner og enkeltaksjer er de mest risikofylte formene for aksjeinvestering.

Ut i fra en risikovurdering, det vil si hvis målet er å ta en minst mulig risiko, lønner det seg å satse på indeksfond eller aksjefond fremfor opsjoner og enkeltaksjer. Noe som går frem av tabellen under som viser hvilken risiko og avkastning som er forbundet med de ulike verdipapirene som finnes.

InvesteringsobjektRisikoAvkastning
BankinnskuddNullIngen
ObligasjonerLavLav
ValutaLav/mediumLav/medium
IndeksfondMediumMedium
AksjefondMedium/høyMedium/høy
EnkeltaksjerHøyHøy
OpsjonerEkstremt høytEkstremt høyt
ShortingEkstremt høytEkstremt høyt

Årsaken til at indeksfond og aksjefond gir en lavere risiko enn enkeltaksjer skyldes at du ikke investerer i en eller noen få enkeltaksjer, men en rekke enkeltaksjer. Gjerne i ulike markeder og sektorer eller i aksjer som gjenspeiler aksjeindeksen som brukes som referanseindeks.


Hva gir høyest avkastning?

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.