Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)

Hva er et rentefond?

Rentefond er et alternativ til aksjefond og passer dem som synes aksjefond gir en for stor risiko. I motsetning til aksjefond som investerer i aksjer, investerer rentefond i rentepapirer som sertifikater, obligasjoner og bankinnskudd. Rentefond oppnår som regel bedre rentebetingelser enn privatpersoner klarer å oppnå på egen hånd og er dermed et godt alternativ til høyrentekonti som ofte krever høye minsteinnskudd. Å investere i rentefond er også en måte å redusere eller spre risiko på.

Bakdelen med rentefond er at du ikke kan plassere dem på din Aksjesparingkonto (ASK), da dette ikke er handel med aksjer men verdipapirer.

Rentefond

Pengemarkedsfond og obligasjonsfond

Rentefondene deles inn i:

  • Pengemarkedsfond.
  • Obligasjonsfond.
  • Andre rentefond.

Forskjellen mellom disse fondene er at obligasjonsfond investerer i rentebærende papirer med lenger gjenværende løpende varighet (durasjon) enn pengemarkedsfond.


Pengemarkedsfond investerer gjerne i lånepapirer med en gjenværende løpetid fra 3 måneder til 1 år, mens obligasjoner investerer i papirer med durasjon fra ett til tre år. Jo kortere gjenværende løpetid, jo tryggere anses papiret å være. Pengemarkedsfond som kategori har dermed noe lavere risiko enn obligasjonsfond.

Pengemarkedsfond

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.