Aksjeindeks

Hva er en aksjeindeks?

En aksjeindeks er:

– En indeks for å måle utviklingen av et utvalgt antall aksjer over tid

En aksjeindeks består av et sett med utvalgte aksjer som brukes som en indikator for børsens utviklingen over tid. Normalt er dette et fast antall av de største selskapene innen en bestemt børs eller sektor.

Hvilken oppgave har en aksjeindeks?

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.