Børsnoterte fond (ETF)

Hva er en EFT?

ETF er en forkortelse for:

“Exchange Traded Fund” eller “børsnoterte fond” på norsk.

En børsnoterte fond (EFT) en sammensetting av verdipapirer som følger en underliggende indeks på samme måte som indeksfond. Sammensetningen kan bestå av aksjer, obligasjoner, råvarer, eller en kombinasjon av disse. Denne sammensetningen følger en underliggende indeks. Gjennom en EFT kan du eksponere deg mot enkeltmarkeder, eller få en bred internasjonal eksponering. 

En begrensning for deg som investor er at du kun kan kjøpe hele andeler. Du kan dermed ikke handle deler av andeler, som i vanlige fond.

ETF gir kontinuerlig prisinformasjon

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.