Kombinasjonsfond

Hva er et kombinasjonsfond?

Som det går frem av navnet er et kombinasjonsfond en kombinasjon av et aksjefond og rentefond. Et kombinasjonsfond er med andre ord et fond som investerer både i rentebærende verdipapirer og aksjer. De kan f.eks. investere 50% av forvaltningskapitalen i aksjer og 50% i rentebærende papirer (f.eks. obligasjoner). Fondskapitalen er summen av alle fondsandeler som er solgt.

Det finnes her ingen standardisert inndeling av hvor stor andel av forvaltningskapitalen som skal investeres i aksjer og rentebærende papirer. Fordelingen mellom aksjer og rentebærende papirer vil derfor variere fra kombinasjonsfond til kombinasjonsfond.

Typer kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondene inndeles i følgende grupper:

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.


Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.