Bullmarked og bearmarked

    Denne artikkelen er del 2 av 8 artikler om Aksjemarkedet

Bullmarked og bearmarked

Er du en investor vil du høre hele tiden om at vi har et bullmarked eller bearmarked, men hva betyr egentlig disse to begrepene?

En angivelse av den langsiktig markedstrenden

Begrepene bullmarked og bearmarked er en angivelse av den langsiktige markedstrenden i aksjemarkedet.

 1. Bullmarked – den langsiktige markedstrenden peker oppover (aksjeindeksen øker).
 2. Bearmarked – den langsiktige markedstrenden peker nedover (aksjeindeksen synker).

For at vi skal kunne snakke om et bullmarked eller bearmarked må aksjeindeksen stige eller synke med 20% i løpet av en kort periode.

 1. Bullmarked – aksjeindeksen har steget med 20% i løpet av en kort periode.
 2. Bearmarked – aksjeindeksen har sunket med 20% i løpet av en kort periode.

Om vi går mot et bull- eller bearmarkedet avgjøres av aksjeindeksen. Et uttrykk for den gjennomsnittlige utviklingen til alle aksjene på den aktuelle børsen.

Les mer: Aksjeindeks

Bullmarked

Når det er gode økonomiske tider og aksjekursene stiger med mer enn 20% i løpet av en kort periode har vi et bullmarked

Et bull-marked kjennetegnes av at det hersker en bred optimisme og tillit til markedet. Positive nyheter driver markedet oppover, mens negative nyheter har en tendens til å bli oversett. Investorene er villig til å ta en større risiko enn de er villig til i et bearmarked.

Begrepet bullmarked er ikke bare knyttet til aksjemarkedet, men også til alle andre finansmarkeder (opsjoner, obligasjoner, valutaer, råvarer osv). I et bullmarked ser alle økonomiske parametre fantastiske ut. BNP, antall jobber, aksjekursen og alt annet bare stiger og stiger.

Aksjevinnerne (de aksjene som stiger mest) i et bullmarked er momentum aksjene, mens verdiaksjer er taperne (de som stiger minst). Bullmarkedet kjennetegnes av overvurderte og overprisede aksjer, da investorene er svært optimistiske og tror at aksjen alltid vil gå opp (som crypto…).

Når et bull-marked opphører, skyldes dette normalt konkrete negative nyheter, f.eks.:

 • dårlige resultater blant tungvekterne i aksjeindeksen
 • svake økonomiske nøkkeltall
 • skift i opinionen

Bearmarked

Et bearmarked er det motsatte av et bullmarked og kjennetegnes av dårlige økonomiske tider hvor aksjekursene faller. Investorene er nå blitt “bearish“. Det vil si svært pessimistiske, da de frykter at aksjene vil gå ned og ned. 

Bearmarkedet oppstår når konjunkturen har nådd toppen, og markedet snur fra å være bullish til å bli bearish. Hvor lenge et bearmarked varer vil variere, men det er vanlig at de strekker seg over to måneder eller mer.

I løpet av perioden med fallende kurser og pessimistiske investorer kan vi ha kortere perioder med stigende kurser. Disse korte periodene kalles for korreksjoner i et bullmarked, mens vi kaller dem for bull trap i et bearmarked.

I et bearmarked som kjennetegnes av svak eller negativ vekst vil de sykliske aksjene gjøre det svakt, da de i stor grad følger den generelle økonomiske utviklingen.

Defensive aksjer med lav beta vil derimot ofte gjøre det relativt bedre. Noe som gjør at mange investorer vekter seg opp i de defensive aksjene og ned i sykliske aksjer når den økonomiske konjunkturen nærmer seg toppen.

En måte å forholde seg til bearmarked på kan være å shorte verdipapirer.

Bullmarked og bearmarked går i bølger (sykluser)

Etter en periode med et bullmarked går vi alltid over til en periode med et bearmarked, før trenden så igjen snur til et bullmarked. Optimismen som bullmarkedet skaper resulterer til slutt i at økonomien og aksjekursene blir overopphetet, noe som kommer til uttrykk i form av skyhøye P/E verdier i hele markedet eller sektorer. 

I et bullmarked vil vi oppleve korreksjoner, dvs. at aksjekursen faller med rundt 10%, før trenden igjen går oppover, men når vi opplever et fall på aksjeindeksen på 20% eller mer snakker vi ikke om en korreksjon men om et bearmarked.

Ingenting går opp til evig tid. Før eller senere vil aksjekursen igjen begynne å synke til den når et bunnivå. På samme måte som ingenting går opp til evig tid, vil ingenting bli gratis til slutt. Alt har en substans verdi og aksjekursen går sjelden under den.

Du leser nå artikkelserien: Aksjemarkedet

<< Det norske og internasjonale aksjemarkedetAksjeindeks >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Det norske og internasjonale aksjemarkedet
 • Bullmarked og bearmarked
 • Aksjeindeks
 • Aksjer eller aksjefond – hva lønner seg?
 • Aksjefond
 • Rentefond (pengemarkedsfond/obligasjonsfond)
 • Kombinasjonsfond
 • Verdipapirsentralen (VPS)