Hvorfor underprises aksjer ved børsintroduksjon?

Det finnes ennå ingen empiriske teorier som forklarer fult ut hvorfor aksjer aksjer som børsnotert til en underpriset pris. Noe forklaringer som er kommet opp er disse:

Vinnerens forbannelse

En av de aller best kjente modellene for underprising er modellen til Rock (1986) som har fått navnet “vinnerens forbannelse”. I modellen antar man at både tilrettelegger og utsteder av aksjene er uvitende om virkelig verdi på aksjene som utstedes, samtidig som kun noen av investorene har perfekt informasjon. Det vil si at aggregert marked har bedre informasjon enn en enkelt deltager, deriblant utsteder.

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.