P/E (Price/Earning) og yields

Hva er P/E (Aksjekurs/Resultat)?

P/E er en forkortelse for Price/Earning eller Aksjekurs/Resultat på norsk. Forholdstallet er idag det mest populære forholdstallet for å verdsette aksjer og selskaper. 

P/E betyr:

Price per Earnings

P/E verdien brøken gir forteller oss hvor mye en investor er villig til å betale for en krone av selskapets fortjeneste.


Hvordan beregnes P/E?

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.