De magiske prosentsatsene for en strategisk investor

    Denne artikkelen er del 7 av 7 artikler om Aksjeteori

Hvor mange prosenter du som investor kontrollerer er et strategisk viktig spørsmål hvis du er en strategisk investor i selskapet som ønsker å sikre deg innflytelse i selskapet over tid.

I denne sammenheng er det en del prosentsatser som det er viktig å være klar over, hvis du driver et aksjeselskap eller er en strategisk investor som ønsker innflytelse, f.eks. i form av en styreplass. Legg her merke til at vi snakker om hvor stor andel av A-aksjene du må kontrollere, da det kun er A-aksjer som gir stemmerett på generalforsamling.

90,1% av aksjene = Rett til tvangsinnløsning

Kontrollerer du 90,1% av aksjene kan du tvangsinnløse de øvrige 10% av aksjonærene hvis ønskelig. Dette kan være viktig i situasjoner hvor du ønsker å ta selskapet av børs og/eller gjøre som selskapsformen.

66,7% av aksjene = Kvalifisert flertall

Har du over 2/3 av aksjene i selskapet har du kvalifisert flertall og kan gjøre akkurat som du vil, med mindre større aksjeflertall ikke er nedfelt i vedtektene eller andre avtaler. Dette betyr at du fritt kan endre selskapets vedtekter på generalforsamlingen uten å ta hensyn til de øvrige aksjonærene og overstyre alle de andre aksjonærene i viktige saker, så lenge du holder deg innenfor lovverket.

50,1% av aksjene = Simpelt flertall

Kontrollerer du 50,1% av aksjene har du simpelt flertall. Dette betyr at du kan overstyre de øvrige aksjonærene i alle saker på generalforsamlingen som ikke krever kvalifisert flertall etter lovverket eller inngåtte avtaler.

De som kontrollerer 50,1 prosent av de stemmeberretige aksjene på generalforsamlingen treffer dermed alle avgjørelser om valg av styre, ledelse, godkjennelse av regnskapene og alle normale avgjørelser.

33,4% av aksjene = Negativ kontroll

Kontrollerer du 33,4% av aksjene i selskapet har du negativ kontroll og kan blokkere for alle endringer som krever kvalifisert flertall, f.eks. vedtektsendringer.

10% av aksjene = Innsynsrett

Kontrollerer du 10% av aksjene i selskapet kan du innkalle til ekstraordinær generalforsamling hvis du finner dette nødvendig og du har full innsynsrett, dvs. at du kan kreve saker dokumentert av styret/ledelsen. Dessuten blokkerer du for en tvangsinnløsning ovenfor majoritetsaksjonæren.

Du leser nå artikkelserien: Aksjeteori

<< Vekstaksje eller verdiaksje? Hva er forskjellen?
    Andre artikler i serien er: 
  • Hva er en aksje?
  • Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA)
  • Aksjekapital og aksjekurs
  • Aksjesplitt og aksjespleis
  • Noterte og unoterte aksjer
  • Vekstaksje eller verdiaksje? Hva er forskjellen?
  • De magiske prosentsatsene for en strategisk investor