De magiske prosentsatsene for en strategisk investor

Hvor mange prosenter du som investor kontrollerer er et strategisk viktig spørsmål hvis du er en strategisk investor i selskapet som ønsker å sikre deg innflytelse i selskapet over tid.

I denne sammenheng er det en del prosentsatser som det er viktig å være klar over, hvis du driver et aksjeselskap eller er en strategisk investor som ønsker innflytelse, f.eks. i form av en styreplass. Legg her merke til at vi snakker om hvor stor andel av A-aksjene du må kontrollere, da det kun er A-aksjer som gir stemmerett på generalforsamling.

90,1% av aksjene = Rett til tvangsinnløsning

Kontrollerer du 90,1% av aksjene kan du tvangsinnløse de øvrige 10% av aksjonærene hvis ønskelig. Dette kan være viktig i situasjoner hvor du ønsker å ta selskapet av børs og/eller gjøre som selskapsformen.

66,7% av aksjene = Kvalifisert flertall

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.