Aksjesplitt og aksjespleis

Hva er en aksjesplitt?

En aksjesplitt vil si at selskapet øker antall aksjer i selskapet, uten at egenkapitalen blir endret gjennom en emisjon.

La oss si at selskapet vedtar å gjennomføre en aksjesplitt på 2:1. En aksjesplitt på 2:1 betyr at du får utdelt en enkelt aksje for hver aksje du eier, slik at antall aksjer du eier i selskapet blir fordoblet. Verdien på hver av disse aksjene blir således halvparten av den opprinnelige aksjeprisen. Som du skjønner er den eneste endringen at du plutselig eier dobbelt så mange aksjer som hver er verdt halvparten av hva de gamle var verdt.

Ettersom selskapets verdi fortsatt er den samme skal en aksjesplitt teoretisk ikke ha noen effekt.

Årsaken til at selskaper ofte velger å gjennomføre en splitt er for å senke prisen på aksjen, slik at flere investorer har råd til å kjøpe aksjen. Dette skal øker omsetningen/likviditeten i aksjen. Istedenfor å måtte betale f.eks. 10.000 kroner for en aksje kan du etter en aksjesplitt kjøpe den samme aksjen for f.eks. 100 kroner. Noe som øker sannsynligheten for at du skal kjøpe en aksje i dette selskapet.


Hva er en aksjespleis?

En aksjespleis er det motsatte av en aksjesplitt. Istedenfor å øke antall aksjer så reduserer vi antall aksjer ved en aksjespleis. 

Aksjespleis brukes av selskaper som har hatt en dårlig utvikling på børsen, med det resultat at aksjen idag handles for bare noen få ører per aksje. Ved å gjennomføre en aksjespleis kan man få aksjen opp til en mer normal aksjekurs. Det vil si til et nivå hvor aksjen igjen kan handles i kroner og ikke ører. Dette gjør at avstanden mellom kjøper- og selgerkurs (spreaden) blir tettere.

En aksjesplitt og aksjespleis verken øker eller reduserer selskapets verdi. Det eneste er at antall aksjer enten øker eller reduseres. Noe som gir en psykologisk effekt i markedet.

Du leser nå artikkelserien: Aksjeteori

<< Aksjekapital og aksjekursNoterte og unoterte aksjer >>
    Andre artikler i serien er: 
  • Hva er en aksje?
  • Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA)
  • Aksjekapital og aksjekurs
  • Aksjesplitt og aksjespleis
  • Noterte og unoterte aksjer
  • Vekstaksje eller verdiaksje – hva gir høyest ROI?
  • De magiske prosentsatsene for en strategisk investor