Vekstaksje eller verdiaksje – hva gir høyest ROI?

Det finnes to typer aksjer: – vekstaksjer og verdiaksjer. Spørsmålet blir derfor om du skal satse på å kjøpe vekstaksjer eller verdiaksjer, eventuelt en kombinasjon av verdi- og vekstaksjer når du skal sette sammen din aksjeportefølje.

ROI

Hva er en vekstaksje?

En vekstaksje er en aksje som har en høyere årlig vekst i aksjekursen enn gjennomsnittet i sektoren eller markedet. For å bli klassifisert som en vekstaksje må aksjen ha et potensial til å fortsette å vokse raskere enn markedet. Veksten i aksjekursen skyldes at markedet forventer en kraftig vekst i selskapets omsetning og kundemasse.

Vekstaksjer (selskaper) reinvesterer normalt alle pengene de tjener tilbake i selskapet igjen for å øke vekstraten. De utdeler derfor ikke utbytte til sine aksjonærer.

Aksjonærene tjener penger på å kjøpe og selge aksjen ved at aksjekursen stiger raskere enn andre alternative investeringer.


Kjennetegn

 • Høy P/E og P/B verdi
 • Ingen utbytte
 • Normalt unge selskaper

Hva er et verdiaksje?

En verdiaksje er en aksje som handles til en lavere pris enn det det en fundamental analyse tilsier. I tillegg utbetaler selskapet årlig utbytte til aksjonærene. Dette gjør at aksjonærene tjener penger på aksjen ved å få utbytte mens de eier aksjen, samtidig som de får en høyere salgspris når de selger den.

Kjennetegn

 • Lav P/E og P/B verdi
 • Årlig utbytte
 • Stabil utbyttepolitikk over flere år
 • Modne selskaper

Verdiinvestorene som kjøper disse verdiaksjene har også noen klassiske kjennetegn og handelsstrategier som skiller dem fra andre typer investorer. Forskjeller det er viktig å være klar over for å forstå disse investor typene. 

Les mer: Handelsstrategier for verdiinvestorer

“Dogs of the Dow”

Dogs of the Dow” er en handelstrategi som går ut på å kjøpe de 10 aksjene på Dow Jones som gir høyest utbytte i begynnelsen av hvert år, for deretter justere porteføljen  etterpå.

Hva er forskjellen mellom en vekstaksje og verdiaksje?

Som det går frem av kjennetegnene til vekst- og verdiaksjer så har de motsatt kjennetegn. Vekstaksjer er normalt unge selskaper som handles til en høy P/E, mens en verdiaksje er modne selskaper som handles til en lav P/E. Verdiaksjer gir i tillegg et årlig utbytte. Noe vekstaksjer ikke gir.

Verdiaksjer har høyere risiko enn vekstaksjer

Verdiaksjer er aksjer som omsettes for en lavere P/E, P/B eller P/S enn sammenlignbare selskaper og hva en fundamental analyse skulle tilsi. Dette gjør verdiaksjer til en mer risikofylt aksje enn vekstaksjer på grunn av den skeptiske holdningen markedet har til aksjen.


For at en aksjen skal bli lønnsom, må markedet endre oppfatningen av selskapet. Noe som ofte er lettere sagt enn gjort. Risikoen er at den forventede endringen aldri kommer. Av denne grunn er det vanlig å anta at en verdiaksje vil gi en høyere langsiktig avkastning enn en vekstaksje på grunn av den underliggende risikoen aksjen har.

Hva er best? Vekst- eller verdiaksje?

 • Det forventes at vekstaksjer overgår det samlede markedet over tid på grunn av deres fremtidige potensial.
 • Verdiaksjer antas å handle under det de virkelig er verdt, og vil dermed teoretisk gi en overlegen avkastning.

Dette er teorien. Virkeligheten stemmer her ikke alltid med virkeligheten. 

Verdiaksjer har en tendens til å utkonkurrere vekstaksjer når vi har et bearmarked og økonomiske nedgangstider, mens vekstaksjer har en tendens til å utmerke seg under et bullmarked og perioder med økonomisk vekst.

Spørsmålet om du skal satse på vekstaksjer fremfor verdiaksjer må til syvende og sist vurderes i sammenheng med din tidshorisont og hvor stor volatilitet og risiko du kan tolerere.

Du leser nå artikkelserien: Aksjeteori

<< Noterte og unoterte aksjerDe magiske prosentsatsene for en strategisk investor >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er en aksje?
 • Aksjeselskap (AS) og Allmennaksjeselskap (ASA)
 • Aksjekapital og aksjekurs
 • Aksjesplitt og aksjespleis
 • Noterte og unoterte aksjer
 • Vekstaksje eller verdiaksje – hva gir høyest ROI?
 • De magiske prosentsatsene for en strategisk investor