Vekstaksje eller verdiaksje – hva er forskjellen?


Det finnes to typer aksjer: – vekstaksjer og verdiaksjer. Spørsmålet blir derfor om du skal satse på å kjøpe vekstaksjer eller verdiaksjer, eventuelt en kombinasjon av verdi- og vekstaksjer når du skal sette sammen din aksjeportefølje.

Hva er en vekstaksje?

En vekstaksje er en aksje som har en høyere årlig vekst i aksjekursen enn gjennomsnittet i sektoren eller markedet. For å bli klassifisert som en vekstaksje må aksjen ha et potensial til å fortsette å vokse raskere enn markedet. Veksten i aksjekursen skyldes at markedet forventer en kraftig vekst i selskapets omsetning og kundemasse.

Vekstaksjer (selskaper) reinvesterer normalt alle pengene de tjener tilbake i selskapet igjen for å øke vekstraten. De utdeler derfor ikke utbytte til sine aksjonærer.

Aksjonærene tjener penger på å kjøpe og selge aksjen ved at aksjekursen stiger raskere enn andre alternative investeringer.


Kjennetegn

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.