Candle­stick diagram

    Denne artikkelen er del 4 av 15 artikler om Teknisk analyse

Et Candle­stick diagram gir deg mulighet for å avlese flere verdier i ett diagram, og er et avde mest brukte diagrammene innen teknisk analyse. Candelstick diagram bruks stort sett til å vise volatilitet og kurssvingninger, og mange handelsstrategier er basert på mønstre i candlestick-diagrammene.

Forutsetninger

For å kunne konstruere et candlestick diagram må du ha tilgang til både høyeste, laveste, åpnings- og sluttkurs.

candlestick

Oppbyggingen av et candlestick diagram

Et candelstick diagram viser tidslinjen i den horisontale aksjen og verdiutviklingen i den vertikale aksjen. Selve trenden angis i form av “kropper” og “skygger”.

candlesticks forklaring
Kilde: https://finanssans.no/teknisk-analyse

Kropper og skygge

Et candlestick diagram består av såkalte ”kropper” som er hvite eller svarte (andre fargekombinasjoner kan også forekomme, men det er alltid en lys og en mørkere farge), samt en øvre og nedre ”skygge”.

 • Kroppen” viser kursverdiene ved åpning og stengning for den aktuelle perioden, som regel for en børsdag. Kroppen angis i form av smale hvite og svarte rektangler. Hvis aksjen slutter høyere enn den åpnet så er ”kroppen” hvit (el. annen lys farge). Hvis aksjen slutter lavere enn den åpnet så er ”kroppen” svart (el. annen mørk farge). 
 • Skyggen” viser den høyeste og laveste omsatte kursen for den aktuelle perioden, som regel en børsdag. Toppen på ”skyggen” representerer dagens høyeste kurs, og laveste punkt på ”skyggen” representerer dagens laveste kurs. Skyggen vises som vertikale linjer som går igjennom kroppen.

candelstick

Avhen­gig av hvordan aksjekursen har utviklet seg gjennom dagen så trenger ikke candle­sticken for en børsdag alltid å ha en ”kropp” eller ”skygge”. Hvis kursen slutter på akkurat samme nivå som den åpnet så vil candle­sticken for den børsdagen ikke ha noen ”kropp”.

Bearish og bullish skygge

Candlesticks med liten skygge under kroppen og stor skygge over kroppen indikerer at det var kjøpspress tidlig på dagen men at selgerne tok overhånd og presset prisen ned mot slutten av dagen. Dette er et bearish signal og indikerer at det er fare for videre fall på kort sikt.

Candlesticks med liten skygge over kroppen og stor skygge under kroppen indikerer at selgerne dominerte handelen i begynnelsen av dagen mens kjøperne tok mer og mer overhånd mot slutten av dagen og presset kursen oppover. Dette er et bullish signal og indikerer at det gjerne kan komme videre oppgang på kort sikt.

 • Lang skygge nede: Signaliserer endring fra salgspress til kjøpspress. Den nedre skyggen bør minst være like lang som kroppen. Bullish.
 • Lang skygge oppe: Signaliserer endring fra kjøpspress til salgspress. Den øvre skyggen bør minst være like lang som kroppen. Bearish.

Lange versus korte ”kropper”

Lange hvite kropper tyder på stor kjøpsinteresse. Desto lengre den hvite kroppen er, desto høyere er sluttkursen over åpningskursen. Noe som indikerer at kursen har løftet seg betydelig fra åpning til børsslutt den dagen og at det har vært stor kjøpsinteresse.

Lange hvite kropper er generelt et bullish signal, men det avhenger også mye av deres posisjon i det større tekniske bildet. Etter en periode med nedgang indikerer en lang hvit kropp et mulig vendepunkt oppover og det gir også signal om et mulig fremtidig støttenivå.

Lange svarte ”kropper” tyder på stort salgspress. Desto lengre den svarte ”kroppen” er, desto lavere er sluttkursen under åpningskursen. Noe som indikerer at kursen har falt mye fra åpning til børsslutt og at det har vært stort salgspress.

Etter en periode med bra kursoppgang signaliserer en lang svart ”kropp” at en korreksjon gjerne er nær forestående. Det indikerer også et mulig fremtidig motstandsnivå.

 • Hvit candlestick: Signaliserer en stigende trend. Lengden på kroppen viser størrelsen på oppgangen i den aktuelle perioden. Bullish.
 • Svart candlestick: Signaliserer en fallende trend. Lengden på kroppen viser størrelsen på nedgangen i den aktuelle perioden. Bearish.

Marubozu

Et enda sterkere signal enn bare lange hvite eller svarte ”kropper” er de såkalte ”Marubozu brothers”, Black and White.

marubozu

Marubozu har ikke ”skygge” over eller under ”kroppen” og høyeste og laveste kurs er altså tilsvarende åpnings og sluttkursen.

En ”White Marubozu” etableres når åpningskursen er tilsvarende dagens laveste kurs og sluttkursen er tilsvarende dagens høyeste kurs. Dette indikerer at kjøperne har kontrollert kursutviklingen fra første handel til siste handel. Det har altså vært et kjøpspress gjennom dagen.

En ”Black Marubozu” etableres når åpningskursen er tilsvarende dagens høyeste kurs og sluttkursen er tilsvarende dagens laveste kurs. Dette indikerer at selgerne har kontrollert kursutviklingen fra første handel til siste handel. Det har altså vært et salgspress gjennom dagen.

 • Marubozu hvit: Signaliserer en stigende trend. Kjøperne dominerer fra første til siste trade.
 • Marubozu svart: Signaliserer en fallende trend. Selgerne dominerer fra første til siste trade.

Lang versus kort ”skygge”

kort-lang-skygge

Øvre og nedre ”skygge” i candlestick kan gi verdifull informasjon om handelsdagen. Toppen på ”skyggen” representerer dagens høyeste kurs, og laveste punkt på ”skyggen” representerer dagens laveste kurs.

Candlesticks med liten skygge under kroppen og stor skygge over kroppen (eks. 1) indikerer at det var kjøps- press tidlig på dagen men at selgerne tok overhånd og presset prisen ned mot slutten av dagen. Dette er et bearish signal og indikerer at det er fare for videre fall på kort sikt.

Candlesticks med liten skygge over kroppen og stor skygge under kroppen (eks. 2) indikerer at selgerne dominerte handelen i begynnelsen av dagen mens kjøperne tok mer og mer overhånd mot slutten av dagen og presset kursen oppover. Dette er et bullish signal og indikerer at det gjerne kan komme videre oppgang på kort sikt.

Bullish candlestick signaler

Som du skjønner av gjennomgangen over kan vi skaffe oss mye informasjon ved å tolke mønstret i de ulike candlestickene. Noen ganger forteller dem at markedet er på vei opp (bullish) eller vil bli forlenget, mens de andre ganger forteller at det er nedadgående. Det gjelder derfor å lære seg å lese disse mønstrene.

La soss se på noen klassiske mønstre for et bullish marked:

Hammer

Hammer-mønsteret vil si en kort kropp med en lang nedre skygge, og er funnet nederst i en nedadgående trend.

En hammer viser at selv om det var salgstrykk i løpet av dagen ble det til slutt et sterkt kjøpepress drev aksjekursen opp igjen. Kroppens farge kan variere, men hvite (grønne) hamre indikerer et sterkere bullish marked enn en røde hammer. 

hammer

Omvendt hammer

Den omvendte hammeren er et lignende bullish mønster. Den eneste forskjellen er at den øvre skyggen er lang, mens den nedre skyggen er kort.

Dette indikerer et kjøpspress, etterfulgt av et salgspress som ikke var sterkt nok til å føre markedsprisen ned. Den omvendte hammeren antyder at kjøpere snart vil ha kontroll over markedet.

omvendt hammer

Oppslukende bullish

Det oppslukende bullish mønsteret består av to candle­stick. Det første er en kort svart (rød) kropp som er helt oppslukt av et større hvit (grønt) kropp.

Eksemplet under viser at selv om den andre dagen åpnet lavere enn den første, skyver det bullish markedet aksjekursen opp, og kulminerer med en åpenbar gevinst for kjøpere.

oppslukende bullish

Gjennomtrengende linje

Gjennomtrengende linje er også et mønster med to pinner, som består av et langt svart (rød) kropp, etterfulgt av et langt hvit (grønn) kropp.

Det er vanligvis et betydelig gap mellom den første lysestakenes sluttpris og den grønne lysestaken. Det indikerer et sterkt kjøpspress, ettersom prisen skyves opp til eller over midtprisen forrige dag.

Gjennomtrengende linje

Morgenstjernen

Morgenstjerne mønsteret betraktes som et tegn om håp i et dystre nedadgående marked. Mønstret består av tre pinner: en candle­stick med kort kropp mellom en lang svart (rød) og en lang hvit (grønn) kropp. Tradisjonelt vil “stjernen” ikke ha noen overlapping med de lengre kroppene, ettersom markedet spalter både på åpent og nært.

Det signaliserer at salgspresset den første dagen avtar, og et bullish marked vil komme.

morgenstjernen

Tre hvite soldater

Dette mønsteret skapes over tre dager. Mønstret består av påfølgende lange hvite (grønne) kropper med små skygger, som åpnes og lukkes gradvis høyere enn forrige dag.

Det er et veldig sterkt bullish signal som oppstår etter en nedadgående trend, og viser et økende kjøpspress.

Tre hvite soldater

Bearish candlestick signaler

Bearish candlestick mønstre dannes vanligvis etter en opptrend, og signaliserer et motstandspunkt. Tung pessimisme om markedsprisen fører ofte til at tradere og investorer lukker sine lange posisjoner, og åpner en kort posisjon for å dra nytte av den fallende prisen.

Hengende mann

Den hengende mannen er bearish ekvivalenten til en hammer; den har samme form, men dannes på slutten av en opptrend.

Det indikerer at det var et betydelig utsalg i løpet av dagen, men at kjøperne var i stand til å presse prisen opp igjen. Det store utsalget blir ofte sett på som en indikasjon på at det bullish markedet har nådd sin ende.

hengende mann

Stjerneskudd

Stjerneskuddet har samme form som den omvendte hammeren, men er dannet i en opptrend: den har en liten underkropp og en lang øvre skygge.

Markedet vil vanligvis gå opp før, før stjernen slukner og faller til bakken.

sjerneskudd

Bearish oppslukende

Et bearish oppslukende mønster oppstår på slutten av en opptrend. Det første candlesticks har en liten grønn kropp som er oppslukt av et påfølgende langt rød skygge.

Det betyr en topp eller nedgang i prisbevegelsen, og er et tegn på en forestående markedsnedgang. Jo lavere det andre candlesticks går, jo mer signifikant vil trenden være.

bearish oppslukende

Kveldsstjerne

Kveldsstjernen er et tre mønster som tilsvarer den bullish morgenstjernen. Den er dannet av et kort candlestick som er klemt mellom et langt hvit (grønn) candlestick og en stor svart (rødt) candlestick.

Det indikerer reversering av en opptrend, og er spesielt sterk når den tredje candlestick sletter gevinstene til det første lyset.

kveldsstjerne

Tre svarte kråker

De tre lysestakemønstrene med svarte kråker består av tre påfølgende lange røde candlestick med korte eller ikke-eksisterende skygger. Hver økt åpnes til en lignende pris som forrige dag, men salgspress presser prisen lavere og lavere med hver stenging.

Tradere tolker dette mønsteret som starten på en bearish nedadgående trend, ettersom selgerne har gått forbi kjøperne i løpet av tre påfølgende handelsdager.

3-kraker

Mørkt skydekke

Mønsteret for mørkt skydekke indikerer en bearish reversering – en svart sky over forrige dags optimisme. Den består av to candlestick: en svart (rød) candlestick som åpner seg over den forrige grønne kroppen og lukkes under midtpunktet.

Det signaliserer et bearish marked, hvor kursen presses kraftig nedover. Hvis skyggene er korte, antyder det at nedtendensen var ekstremt avgjørende.

Mørkt skydekke

Trendforlengende mønstre

Hvis et candlestick mønster ikke indikerer en endring i markedsretningen, er dette et fortsettelsesmønster. Forlengelsemønstrene kan hjelpe oss å identifisere en periode hvor markedet går inn i en hvileperiode. En periode preget av ubesluttsomhet.

Doji

dojiDoji er en viktig candelstick og etableres når åpningskursen og sluttkursen er tilnærmet like. Lengden på skyggen over og under kroppen kan variere noe og candlesticken ser ut som et kors eller et plusstegn.

Doji gjenspeiler en markedssituasjon preget av usikkerhet. Prisen beveger seg både over og under åpningskursen, men slutter omtrent på samme nivå som den åpnet. Verken kjøperne eller selgerne klarte å ta kontroll og dette gir ofte et signal om en mulig trendendring på kort sikt.

Alene er Doji et nøytralt signal. Et bullish eller bearish signal avhenger kursutviklingen etter Doji signalet eller neste candlesticks.

Etter en periode med kursoppgang, eller etter en lang hvit candlestick, signaliserer en Doji at kjøpspresset begynner å avta, og at kursen gjerne kan komme til å få en korreksjon ned snart.

Etter en periode med nedgang, eller etter en lang svart candlestick, signaliserer en Doji at salgspresset begynner å avta og at en vending opp i kursen kan være nær forestående.

 • Doji: Blir meningsfull i større tekniske sammenheng. Neutral.
 • Long legged doji: Signaliserer en mulig topp reversering.
 • Dragonfly doji: Signaliserer en mulig reversering.
 • Gravestone doji: Signaliserer en mulig reversering.

Spinning tops

Candlesticks med en lang øvre skygge og en lang nedre skygge og en liten kropp kalles Spinning Tops.

snurre mønster

Lange hvite kropper tyder på stor kjøpsinteresse. Desto lengre den hvite kroppen er, desto høyere er sluttkursen over åpningskursen.

I motsetning til de candlesticks hvor det er enten en lang øvre skygge eller en lang nedre skygge og som indikerer et reversal signal (tegn på vending), så indikerer spinning tops usikkerhet.

Den korte skyggen (enten den er hvit eller svart) viser at det har vært lite bevegelse i kursen fra åpning til børsslutt, men den høye skyggen over og under kroppen indikerer at både kjøperne og selgerne har vært aktive under handelen. Selv om kursen sluttet nær åpningskursen så har kursen beveget seg mye opp og ned gjennom dagen.

En Spinning Tops etter en periode med kursoppgang, eller etter en lang hvit candlestick, indikerer svakhet i den stigende trenden og signaliserer at en korreksjon ned kan være nær forestående. Etter en periode med kursnedgang eller etter en lang svart candlestick vil en Spinning Tops signalisere at en vending opp kan være nær forestående.

Mønsteret indikerer ubesluttsomhet i markedet, noe som ikke resulterer i noen meningsfull prisendring. Mønstret tolkes ofte som en periode med konsolidering, eller hvile, etter en betydelig opp- eller nedtrend.

Fallende tre metoder

Tre-metodes formasjonsmønstre brukes til å forutsi fortsettelsen av en nåværende trend, det være seg bearish eller bullish.

Det bearish mønsteret kalles de tre fallende metodene. Den er dannet av en lang svart (rød) kropp, etterfulgt av tre små hvite (grønne) kropper, og en annen hvit (rød) kropp – de hvite (grønne) ligger alle innenfor rekkevidden til de bearish kroppene. Det viser handelsmenn at de bearish ikke har nok styrke til å snu trenden.

fallende

Stiger tre metoder

Det motsatte gjelder for det bullish mønsteret, kalt stigende tre metoder. Mønsteret består av tre korte svarte (røde) sandwicher innen to lange grønne. Mønsteret viser handelsmenn at til tross for noe salgspress, holder kjøpere kontroll over markedet.

Kilder:

Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

<< Diagrammer for aksjeanalyseTrend og trendforlengelse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse av kursutviklingen
 • Dow teori
 • Diagrammer for aksjeanalyse
 • Candle­stick diagram
 • Trend og trendforlengelse
 • Støtte og motstand teori
 • Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse
 • Formasjoner i aksjekursen
 • Momentum aksjene er børsvinnerne, hvorfor?
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Glidende gjennomsnitt
 • Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyse
 • Bollinger-bånd
 • Volum og volumanalyse
 • Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse