Relative Strength Index (RSI)

Hva er Relative Strength Index (RSI)?

Relative Strength Index (RSI) indikatoren er en av de mest brukte innen teknisk analyse, og ble utviklet av J. Welles Wilder i 1978 som et system for å gi faktiske kjøps- og salgssignaler i et skiftende marked. 

RSI forteller oss i hvilken retning (opp eller ned) aksjekursen beveger seg. Dette gjør den ved å måle hvordan oppgangen og nedgangen i aksjekursen har vært i forhold til hverandre over en periode.

Når den gjennomsnittlige gevinsten er større enn det gjennomsnittlige tapet, stiger RSI, og når det gjennomsnittlige tapet er større enn den gjennomsnittlige gevinsten, synker RSI. Av denne grunn er RSI en god og mye brukt momentum indikator. 

Forskning viser at RSI-momentum gir en statistisk bedre avkastning enn gjennomsnittlig børsavkastning.


Hvordan beregnes RSI?

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.