Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse

    Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler om Teknisk analyse

Elliott-bølgeteori (EWT)

Ralph Nelson Elliott viste til tre viktige aspekter av prisbevegelse i teorien sin: mønster, forhold og tid. Mønster refererer til bølgemønstre eller formasjoner, mens forhold (forholdet mellom tallene, spesielt Fibonacci-serien) er nyttig for å måle bølger. For å bruke teorien i den daglige handelen bestemmer traderen hovedbølgen, eller supersyklusen, går long og selger deretter eller går short i posisjonen etter hvert som mønsteret går tom for damp, og en reversering er nært forestående.

Fem-bølge-mønsteret

I sin mest grunnleggende form uttrykker Elliotts bølgeteori at all markedsaktivitet følger en repeterende rytme på fem bølger i retningene til hovedtrenden etterfulgt av tre korrigerende bølger (en “5-3”-bevegelse).

Fremoverbølgene betegnes som 1-2-3-4-5 og retrettbølgene betegnes a-b-c. I fasen med fremoverbølgene er bølgene 1, 3 og 5 “impulsbølger” og beveger seg i retning med trenden, mens bølgene 2 og 4 kalles “korrigerende bølger”. Etter at de fem bølgene fremover er fullført, begynner en trebølgers korreksjon betegnet a-b-c. I korreksjonsbølgefasen beveger bølgene “a” og “c” seg i retning av retretten, mens bølgen “b” har motsatt retning.

elliott-wave-theory

Merknad: I diagrammet nedenfor vises en oppadgående trend og derfor beveger fremoverbølgene seg oppover. I en nedadgående trend vil de fallende bølgene bli henvist til som 1-2-3-4-5, med stigende bølger kalt a-b-c.

Bølgesykluser

Når en trebølgers retrett er fullført, begynner en ny fembølgers fremgang osv., inntil en reversering blir utløst. Det er da mulig å se at hver femte fremoverbølge kan identifiseres som en enkelt fremoverbølge. Tilsvarende, sett i et større perspektiv, og omvendt, kan hver bølge bli brutt ned i mindre bølger.

Elliotts bølgeteori klassifiserer bølger i henhold til sykluslengden, alt fra en stor supersyklus, som spenner over flere tiår, til en meget liten bølge som ikke dekker mer enn et par timer. Imidlertid er åttebølgerssyklusen konstant.

elliot theory

Merknad: De største to bølgene, 1 og 2 her, kan inndeles i åtte mindre bølger som i sin tur kan deles inn i 34 enda mindre bølger. De to største bølgene, 1 og 2, er bare de to første bølgene i en større fembølgers fremgang. Bølge 3 av den neste høyere graden er i ferd med å begynne. De 34 bølgene som utgjør en syklus, kan brytes ned videre til den nest minste graden, som vil føre til 144 bølger.

Fibonacci-analyse

Fibonacci-tallene gir det matematiske grunnlaget for Elliotts bølgeteori. Mens Fibonacci-forholdstallene er tilpasset ulike tekniske indikatorer, er bruken av dem i teknisk analyse fortsatt måling av korreksjonsbølger.

Fibonacci-seriens kjennetegn

Fibonacci-tallrekken er laget ved ganske enkelt å starte på 1 og legge til de forrige numrene for å komme frem til det nye tallet:

0+1=1, 1+1=2, 2+1=3, 3+2=5, 5+3=8, 8+5=13, 13+8=21, 21+13=34, 34+21=55, 55+34=89,…

Denne serien har svært mange interessante egenskaper:

+ Forholdet mellom ethvert tall til det neste tallet i serien nærmer seg 0,618 eller 61,8 % (det gylne forholdet) etter de første fire tallene. For eksempel: 34/55 = 0,618

+ Forholdet mellom ethvert tall og tallet som finnes mellom to plasser til høyre nærmer seg 0,382 eller 38,2 %. For eksempel: 34/89 = 0,382

+ Forholdet mellom ethvert tall som finnes tre plasser til høyre nærmer seg 0,236 eller 23,6 %. For eksempel: 21/89 = 0,236

Disse forholdene mellom hvert tall i serien er grunnlaget for det felles forholdstallet som brukes til å bestemme pristilbakeganger og prisfremganger under en trend.

Fibonacci-pristilbakegang

En tilbakegang er en bevegelse i pris som “reverserer” en del av den forrige bevegelsen. Vanligvis vil en aksje gå tilbake til ett av tre felles Fibonacci-nivåer, 38,2 %, 50 % og 61,8 %. Fibonacci-pristilbakeganger bestemmes fra en tidligere lav til høy-bevegelse for å identifisere mulige støttenivåer etterhvert som markedet trekker seg tilbake fra et høyt nivå.

Tilbakeganger går også fra en tidligere bevegelse fra høy-til-lav med samme forholdstall, på jakt etter mulige motstandsnivåer etterhvert som markedet går opp fra et lavt nivå.

fibonnacci

Fibonacci-prisfremgang

Fibonacci-prisfremganger blir brukt av tradere til å finne frem til områder hvor de vil ønske å ta gevinster i neste etappe av en oppadgående eller nedadgående trend. Prosentvise fremgangsnivåer plottes som horisontale linjer over/under den forrige trendbevegelsen. De mest populære fremgangsnivåene er 61,8 %, 100,0 %, 138,2 % og 161,8 %.

Råd

I virkeligheten er det ikke alltid så lett å få øye på det riktige Elliott-bølgemønsteret, heller ikke oppfører alltid prisene seg nøyaktig etter dette mønsteret. Derfor er det tilrådelig for en trader å ikke stole utelukkende på Fibonacci-forholdstall, men bruke dem sammen med andre tekniske verktøy.

Kilder:

 • http://www.prosent.no/okonomi/aksjer/aksjemonster-wedges/
Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

<< Volum og volumanalyse
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse av kursutviklingen
 • Dow teori
 • Diagrammer for aksjeanalyse
 • Candle­stick diagram
 • Trend og trendforlengelse
 • Støtte og motstand teori
 • Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse
 • Formasjoner i aksjekursen
 • Momentum aksjene er børsvinnerne, hvorfor?
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Glidende gjennomsnitt
 • Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyse
 • Bollinger-bånd
 • Volum og volumanalyse
 • Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse