Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse

Elliott-bølgeteori (EWT)

Ralph Nelson Elliott viste til tre viktige aspekter av prisbevegelse i teorien sin: mønster, forhold og tid. Mønster refererer til bølgemønstre eller formasjoner, mens forhold (forholdet mellom tallene, spesielt Fibonacci-serien) er nyttig for å måle bølger. For å bruke teorien i den daglige handelen bestemmer traderen hovedbølgen, eller supersyklusen, går long og selger deretter eller går short i posisjonen etter hvert som mønsteret går tom for damp, og en reversering er nært forestående.

Fem-bølge-mønsteret

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.