Diagrammer for aksjeanalyse

Diagrammer står sentralt i en teknisk analyse, da dette er verktøyet vi bruker for å få et visuelt bilde av utviklingen til aksjekursen.

Oppadgående trend

Diagramegenskaper

Ser vi bort fra et kakediagram som er lite brukt i teknisk analyse, representerer den vertikale aksen i et diagram prisskalaen, mens den horisontale aksen representerer tid. De viktigst diagramegenskapene vi må vurdere er tidsperiode og prisskala:

Tidsperiode

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.