Diagrammer for aksjeanalyse

    Denne artikkelen er del 3 av 15 artikler om Teknisk analyse

Diagrammer står sentralt i en teknisk analyse, da dette er verktøyet vi bruker for å få et visuelt bilde av utviklingen til aksjekursen.

Oppadgående trend

Diagramegenskaper

Ser vi bort fra et kakediagram som er lite brukt i teknisk analyse, representerer den vertikale aksen i et diagram prisskalaen, mens den horisontale aksen representerer tid. De viktigst diagramegenskapene vi må vurdere er tidsperiode og prisskala:

Tidsperiode

Hver søyle, eller prikk i et diagram inneholder informasjon om et definert tidsintervall. Lengden på dette intervallet er diagramintervallet.

Å fastsette hvilket diagramintervall du skal bruke, avhenger av din handelsstil og investeringshorisont. Dagtradere kan bruke diagramintervaller så korte som 1 minutt, mens swingers (tradere som holder handlene mellom noen dager og inntil et par uker) bruker vanligvis intervaller varierende fra flere timer til en dag.

Prisskala

Det finnes to metoder for visning av prisskalaen langs y-aksen: aritmetisk og logaritmisk.

På en aritmetisk prisskala, blir hvert prispunkt atskilt av den samme vertikale avstanden uansett prisnivå. Hver måleenhet er den samme gjennom hele skalaen. Hvis en aksje øker fra 10 til 100 over en 6-måneders periode, vil bevegelsen fra 10 til 20 (+100 % variasjon) synes å være den samme avstanden som bevegelsen fra 90 til 100 (11 % variasjon). Selv om denne bevegelsen er den samme i absolutte tall, er det ikke det samme i prosent.

På en logaritmisk skala, er hvert prispunkt atskilt med en vertikal avstand som er lik i prosent. En økning fra 10 til 20 vil representere en økning på 100 %. En økning fra 20 til 40 vil også være 100 %, på samme måte som en økning fra 40 til 80. Alle disse tre økningene vil vises som den samme vertikale avstanden på en logaritmisk skala.

Type diagrammer

Det er tre hovedtyper av diagrammer som blir brukt av tradere, avhengig av informasjonen de søker og deres individuelle ferdighetsnivå. Disse tre diagramtypene er:

 • linjediagram
 • stolpediagram
 • candlestick-diagram

Linjediagram

linje-diagram

TOLKNING: Linjediagrammet er den mest grunnleggende diagramtypen. Linjen som vises i diagrammet kobler sammen enkeltprisene over en valgt tidsperiode. Det mest populære linjediagrammet er dagsdiagrammet. Selv om ethvert punkt på dagen kan plottes, fokuserer de fleste tradere på sluttkursen, som de anser som det viktigste. Men dette gir et umiddelbart problem. Ved hjelp av et dagsdiagram kan man ikke se prisaktiviteten som skjedde i løpet av resten av dagen.

FORDEL: Et linjediagram gir tradere en ganske god idé om hvor prisen på en eiendel har beveget seg over en gitt tidsperiode.

Stolpediagram (søylediagram)

stolpediagram

TOLKNING: Hver vertikal stolpe representerer en periode med prisaktivitet fra den valgte periodisiteten, som kan være så kort som 1 minutt for intradagsdiagrammer, eller så lenge som flere år for historiske diagrammer.

På et dagsdiagram representerer den loddrette linjen én dags handel, hvor:

 • toppen av stolpen representerer markedets høyeste pris
 • bunnen av stolpen representerer markedets laveste pris
 • venstre #-merke på linjen indikerer åpningsprisen
 • høyre #-merke på linjen indikerer sluttprisen

FORDEL: Ved å inkludere åpnings-, høy, lav og sluttinformasjon gir stolpediagrammer mer detaljert analyse enn standard linjediagrammer.

Candlestick-diagram

Et Candle­stick diagram gir mulighet for å vise flere verdier i ett diagram. Diagrammet er derfor mye innen teknisk analyse for å vise volatilitet og kurssvingninger.

candelstick

Siden dette er et så viktig og mye brukt diagram går vi igjennom dette diagrammet i en egen artikkel.

Les mer: Candle­stick diagram

Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

<< Dow teoriCandle­stick diagram >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse av kursutviklingen
 • Dow teori
 • Diagrammer for aksjeanalyse
 • Candle­stick diagram
 • Trend og trendforlengelse
 • Støtte og motstand teori
 • Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse
 • Formasjoner i aksjekursen
 • Momentum aksjene er børsvinnerne, hvorfor?
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Glidende gjennomsnitt
 • Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyse
 • Bollinger-bånd
 • Volum og volumanalyse
 • Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse