Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse

kontinuitetmønster

Kontinuitetsmønstre indikerer en pause i en trend, noe som tyder på at den forrige retning vil gjenopptas etter en periode. Vi skal se på følgende mønstre:

  • priskanaler
  • symmetriske trekanter
  • flagg og vimpler

Priskanaler

En priskanal er et kontinuitetsmønster som er avgrenset av en trendlinje og en returlinje. En priskanal kan skråne opp (stigende mønster), ned (synkende mønster) eller ikke i det hele tatt (rektangelmønster). Avhengig av kanalskråningen kan hver av linjene fungere enten som støtte eller motstand.

En stigende priskanal anses som stigende. Tradere vil forsøke å kjøpe når prisene når trendlinjestøtten og ta gevinst når den når returlinjemotstanden.

En synkende priskanal anses som fallende. Tradere vil forsøke å selge når prisene når trendlinjemotstanden og ta gevinst når den når returlinjestøtten.


For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.