Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyse

    Denne artikkelen er del 12 av 15 artikler om Teknisk analyse

Hva er et gyldent kors?

Det gyldne korset, eller gullkorset som det også kalles, er et bullish diagrammønster som signaliserer et brudd med den langsiktige trenden. Et kraftig kjøpssignal hvis gullkorset forsterkes med høye handelsvolumer. De signaliserer dette at et stort rally er underveis.

Det gyldne korset er der:

– det kortsiktige glidende gjennomsnitt krysser den langsiktige glidende gjennomsnitt. 

De vanligste glidene grensesnittene som benyttes er:

 • 15-dagers glidende gjennomsnitt (kortsiktig gjennomsnitt) vs. 50-dagers glidende gjennomsnitt (langsiktig gjennomsnitt)
 • 50-dagers glidende gjennomsnitt (kortsiktig gjennomsnitt) vs. 200-dagers glidende gjennomsnitt (langsiktig gjennomsnitt)
Gullkors
Kilde: investopedia

Jo lengre tidsperiode vi velger, jo sterkere varig utbrudd kan vi identifisere. Ut brudd over 200-dagers glidende gjennomsnitt for 50-dagers glidende gjennomsnitt anses som et av de mest bullish markedssignalene.

Forskjellen mellom et gyldent kors og et dødskors

Et gyldent kors og et dødskors er nøyaktige motsetninger. Mens et gyldent kors indikerer et langsiktig bullmarked fremover, signaliserer et dødskort et langsiktig bear marked (fallende marked).

Begge refererer til den solide bekreftelsen av en langsiktig trend ved forekomsten av et kortsiktig glidende gjennomsnitt som krysser det langsiktige glidende gjennomsnittet.

Hva er et dødskors?

Et dødskors er når den kortsiktige glidende gjennomsnitt faller under langsiktig glidende gjennomsnitt. Normalt signaliserer dette et bjørnemarked. 

Dødskors
Kilde: https://www.investopedia.com/terms/d/deathcross.asp

Historien viser at de mest straffet bjørnemarkedene det siste århundret er når markedet allerede har mistet minst 20% av børsverdien. I slike tilfeller prøver investorene å minimere tapet når de flykter fra tapet.

Når vi snakker om mindre korreksjoner, hvor aksjekursen faller under 20% kan det midlertidige utseendet på dødskorset gjenspeile tap som allerede er bakt inn i aksjen, og indikerer dermed en kjøpsmulighet.

Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

<< Glidende gjennomsnittBollinger-bånd >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse av kursutviklingen
 • Dow teori
 • Diagrammer for aksjeanalyse
 • Candle­stick diagram
 • Trend og trendforlengelse
 • Støtte og motstand teori
 • Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse
 • Formasjoner i aksjekursen
 • Momentum aksjene er børsvinnerne, hvorfor?
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Glidende gjennomsnitt
 • Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyse
 • Bollinger-bånd
 • Volum og volumanalyse
 • Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse