Dow teori

dow - teori

Dow-teori ble utviklet av Charles H. Dow og markerer starten på teknisk analyse. Teorien omhandlet aksjemarkedets sammenheng med de grunnleggende økonomiske forretningsbetingelsene.

Målet var å finne endringer i hovedbevegelsene i markedet ved å utarbeide markedsindekser. Indeksene skulle gi et bilde over hvordan markedet gikk og i hvilken retning, men ikke noe om varighet og størrelse. Og som kjent er trender grunnlaget for teknisk analyse og muligheten for å kunne identifisere en vending i trenden.

Han utarbeidet en industriindeks og en transportindeks ut fra de mest betydningsfulle selskapene. Dow – teorien ble bearbeidet av W.P.Hamilton i 1921, men første i 1932 kom Robert Rhea med den endelige formaliseringen av prinsippene til et håndterbart verktøy. Selv om Dow – teorien er fra forrige århundreskifte, har teorien hans stor slagkraft også i dagens finansmiljø.

Seks grunnprinsipper i Dow teori

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.