Dow teori

    Denne artikkelen er del 2 av 15 artikler om Teknisk analyse

dow - teori

Dow-teori ble utviklet av Charles H. Dow og markerer starten på teknisk analyse. Teorien omhandlet aksjemarkedets sammenheng med de grunnleggende økonomiske forretningsbetingelsene.

Målet var å finne endringer i hovedbevegelsene i markedet ved å utarbeide markedsindekser. Indeksene skulle gi et bilde over hvordan markedet gikk og i hvilken retning, men ikke noe om varighet og størrelse. Og som kjent er trender grunnlaget for teknisk analyse og muligheten for å kunne identifisere en vending i trenden.

Han utarbeidet en industriindeks og en transportindeks ut fra de mest betydningsfulle selskapene. Dow – teorien ble bearbeidet av W.P.Hamilton i 1921, men første i 1932 kom Robert Rhea med den endelige formaliseringen av prinsippene til et håndterbart verktøy. Selv om Dow – teorien er fra forrige århundreskifte, har teorien hans stor slagkraft også i dagens finansmiljø.

Seks grunnprinsipper i Dow teori

Dows teori inneholder seks grunnprinsipper om marked og trender:

1. Indeksenes sluttkurs avspeiler alle markedsdeltakeres (investorer, tradere osv.) totale holdning til markedet:

Dette indikerer at alle faktorer som påvirker tilbud og etterspørsel vil reflekteres i gjennomsnittlige priser i de ulike indeksene.

2. Markedet følger tre trender:

Dow mener markedets har tre ulike trender til samme tid;

 1. primærtrend
 2. sekundærtrend
 3. mindre trend

Dow var først og fremst interessert i primærtrenden, som han mente ville avspeile hovedbevegelsen i markedet. 

Primærtrenden har et langt perspektiv, og vil vare fra ett til flere år, og er enten bull (oppgang) eller bear (nedgang). En primærtrend i et bullmarked vil vedvare så lenge de sekundære bevegelsene i markedet har høyere bunnpunkt enn det forrige bunnpunktet.

Sekundærtrenden har mellomlang sikt og kan bli sett på som korreksjoner eller en pause i primærtrenden. I en sekundærtrend vil ofte markedet gå tilbake 1/3 til 2/3 i forhold til bevegelsen i primærtrenden i løpet av en periode på tre uker til flere måneder.

De mindre trendene varer fra noen timer til tre uker. Dow mener at disse trendene er uten prediksjonsverdi for langsiktige investorer. Disse bevegelsene vil bli filtrert vekk for å ikke tilsløre informasjonen omkring primær- og sekundærtrenden. For en kortsiktig investor (trader) derimot, vil disse trendene være av stor interesse. En trader vil kjøpe og selge i korte tidsintervall, og vil se på disse trendene som muligheter for å plukke små gevinster.

Figuren  under viser primærtrend, sekundærtrend og mindre trender.

Tre trender

3. Hovedtrenden har tre faser:

Den første fasen vil starte i begynnelsen på en primærtrend. I et bullmarked vil den første fasen kunne kjennetegnes med at økonomien har nådd bunne, og forholdene tilsier nå at det ikke kan bli mye verre. Det vil også komme tegn på små bedringer i økonomien. I et bearmarked vil den første fasen gi et signal på at toppen er nådd. Dette kan kjennetegnes med at markedet mister troen på ytterlig oppgang. I slike tilfeller vil investorene sikre gevinst og andre benytter seg av muligheten til å selge aksjer short.

Den andre fasen kjennetegnes i et bullmarked av aksjenes generelle stigning på bakgrunn av den nå erkjente bedringen i økonomien. Investorene ser at bilde har snudd og de er mer villige til å handle aksjer. De profesjonelle investorene finner man helst i første og andre fase i et bullmarked. I et bearmarked vil det nå bli kjent at selskapenes avkastning faller, og det gjenspeiler seg i selskapenes regnskap. Man vil også oppleve at færre er villige til å handle i risikokapital.

Tredje fase oppstår i et bullmarked når stemningen er på det mest euforiske. Optimismen er overdreven og ”alle” vil være med på oppturen. Markedet preges av mye spekulasjon og de fleste snakker varmt om økonomien. Denne fasen vil i hovedsak preges av amatører. I et bearmarked vil den tredje fasen bære stort preg av at investorene har mistet håpet og vil ut. I disse tilfellene kan det oppstå krakk, ved at nesten alle står i kø for å selge. De få kjøperne klarer ikke å absorbere det store antall aksjer som selges, og panikk oppstår. 

4. Indeksene må bekrefte hverandre:

Dette prinsippet bygger på at den ene indeksen skal bekreftes av utviklingen i den andre. Med dette mente Dow at man ikke kan bekrefte en hovedtrend før både industriindeksen og transportindeksen gir samme signal. Jo kortere tid det går mellom signalene i indeksene, jo sterkere er signalet.

5. Volum bør bekrefte trenden:

Skal man kunne bekrefte en primærtrend, mente Dow at volum skal vokse i takt med trenden. Som vil si at det er en sammenheng mellom kurs og volum. Under normale forhold skal bevegelse i trendretningen gi størst volum. Hvis primærtrenden er stigende bør man se at kursstigning gir økt volum, og kursfall gir fallende volum. I tilfeller det ikke er slik kan dette være et signal på at nåværende trendbevegelse nærmer seg slutten. Denne delen av teorien skulle bare bli brukt som en bekreftende eller støttende tilleggsinformasjon. Det er ikke en selvstendig faktor i Dow – teorien, da prisen selv ga det fullstendige signalet.

6. En trend er ikke slutt før det kommer definitive signaler på at den har snudd:

Det som karakteriserer et stigende marked er en rekke stigende topper og bunner, der hver topp og bunn ligger over den foregående. En indikasjon på vending i denne trenden oppstår når en ny topp ikke går over den foregående. Et fallende marked karakteriseres med en rekke fallende topper og bunner, der hver topp og bunn ligger under den foregående. Indikasjonen på en reversering i en fallende trend, vil da være at den nye toppen og bunnen ligger over den foregående.

Prinsipp seks berører kjernen i teknisk analyse, ved at man forsøker å identifisere en trendvending. Men det å kunne fastslå reelle trendskifte er svært vanskelig. Mange vil derfor se på signalene for en trendvending med fatning. De ønsker å se at ytterligere en ny topp og bunn overgård den forrige i et fallende marked, før de handler aksjer. Dette for å ikke utsette seg for unødvendig stor risiko, ved at signalene som er blitt gitt viser seg å være falske. 

Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

<< Teknisk analyse av kursutviklingenDiagrammer for aksjeanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse av kursutviklingen
 • Dow teori
 • Diagrammer for aksjeanalyse
 • Candle­stick diagram
 • Trend og trendforlengelse
 • Støtte og motstand teori
 • Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse
 • Formasjoner i aksjekursen
 • Momentum aksjene er børsvinnerne, hvorfor?
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Glidende gjennomsnitt
 • Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyse
 • Bollinger-bånd
 • Volum og volumanalyse
 • Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse