Bollinger-bånd

    Denne artikkelen er del 13 av 15 artikler om Teknisk analyse

Bollinger-bånd ble utviklet av John Bollinger tidlig på 1980-tallet. De brukes til å identifisere ekstreme oppturer eller nedturer i pris. Bollinger oppdaget et behov for dynamiske, adaptive handelsbånd med en avstand som varierer basert på prisvolatilitetene.

Bollinger bands kombinerer glidende gjennomsnitt med et kursbånd som varierer med volatiliteten (risiko målt ved kursebevegelse intradag) i en aksje eller et marked. Dette kursbåndet består ofte av to standardavvik fra et 20 dagers glidende gjennomsnitt. Men siden volatiliteten varier mellom aksjer vil man se på dette kun som en standard.

Når kursbevegelsene er store og volatiliteten er høy så utvides båndet. Når aktiviteten minsker og volatiliteten faller blir båndet smalere. Det kan gi viktige signaler om tilstanden i en trend eller utholdenheten i en kursbevegelse.

Hensikten med denne indikatoren var å skaffe en relativ definisjon på hva som er høyt og lavt for en aksjekurs. 

Beregning

Bollinger band består av 3 linjer som baserer seg på glidende gjennomsnitt.

bollinger band
Kilde: https://finanssans.no/teknisk-analyse

Det nedre båndet er det samme som det midterste båndet, men det blir forskjøvet nedover av to standardavvik for å justere for markedsvolatilitet. Det øvre båndet blir skyvet oppover ved å legge til 2 standardavvik. Bollinger-bånd etablerer på denne måten en båndbredde, et relativt mål på bredden på båndene og et mål på hvor den siste prisen er i forhold til båndene.

Nedre Bollinger-bånd = SMA – 2 standardavvik

Øvre Bollinger-bånd = SMA + 2 standardavvik

Midterste Bollinger-bånd = 20 dager, enkelt glidende gjennomsnitt (SMA).

Tanken er at kursen vil holde seg mot midten. Når kursen går over den øverste eller den nederste linjen, vil trenden snu oppover eller nedover.

Tolkning

Når kursen bryter gjennom enten den øvre halvdelen eller den nedre halvdelen vil dette henholdsvis gi kjøp- og salgssignal, og være et signal om at trenden vil snu oppover eller nedover. Signalene er sterkest når aksjen bryter igjennom etter en periode med lav volatilitet og smale bånd.

Bollinger Bands alene gir ikke gode og sikre nok indikasjoner. Men ved å implementere dette verktøyet med for eksempel momentum og divergens gir Bollinger Band gode kjøp- og salgssignaler.

Sannsynligheten for et skarpt gjennombrudd i prisene øker når båndbredden smalner.

Når prisene stadig berører øvre Bollinger-bånd, mener man at prisene er overkjøpt, noe som utløser et salgssignal.

Motsatt, når de stadig berører nedre Bollinger-bånd, mener man at prisene er oversolgt, noe som utløser et kjøpssignal.

Eksempel på Bollinger-bånd

Du kan se av diagrammet nedenfor Bollinger-båndene i S&P 500-indeksen, representert i grønt.

bollinger

Du leser nå artikkelserien: Teknisk analyse

<< Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyseVolum og volumanalyse >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Teknisk analyse av kursutviklingen
 • Dow teori
 • Diagrammer for aksjeanalyse
 • Candle­stick diagram
 • Trend og trendforlengelse
 • Støtte og motstand teori
 • Kontinuitetsmønstre i en aksjeanalyse
 • Formasjoner i aksjekursen
 • Momentum aksjene er børsvinnerne, hvorfor?
 • Relative Strength Index (RSI)
 • Glidende gjennomsnitt
 • Et gyldent kors og dødskors i aksjeanalyse
 • Bollinger-bånd
 • Volum og volumanalyse
 • Elliott bølgeteori og Fibonacci analyse