Kapitalverdimodellen (CAPM)

På midten av 60-tallet utledet de tre økonomene Sharpe (1964), Lintner (1965) og Mossin (1966), en av de aller mest sentrale modeller innenfor finans i dag – kapitalverdimodellen eller bare CAPM.

Modellen har utviklet seg til å bli et verktøy for:

– å estimere den forventede avkastningen sett i relasjon til risikoen for en enkeltaksje. 

Modellen er en likevektsmodell som gir et avkastningkrav til et aktivum, basert på hvor risikabelt investeringen er i forhold til markedsporteføljen. En modell som gir en teoretisk sammenheng mellom et aktivums forventede avkastning sett i forhold til risikoen over en gitt periode. Modellen forutsetter at aktivumet legges til en allerede vel diversifisert portefølje.


For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.