Superprofittmodellen

Superprofitt (SPE-modellen) innebærer å anslå hvor stort resultat selskapet har, og forventes å skape framover, utover en nærmere definert avkastning på den kapital som er bundet i selskapet. Modellen fokuserer med andre ord på den meravkastningen du får i forhold til hva du ville fått gjennom en alternativ plassering av pengene.

Verdiestimatet på egenkapitalen ved SPE – modellen finnes ved formel:

For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.