Forholdstallsanalyse i fundamentale analyse

Har du fulgt fremgangsmåten vi beskrev i artikkelen “Regnskapsanalyse i fundamental analyse” er nå resultatregnskap og balansen omgruppert for investororientert analyse. Vi kan nå gjennomføre en forholdstallsanalyse knyttet opp mot analyse av risiko, lønnsomhet og vekst.

Rammeverk for forholdstallanalyse

Vi bruker her følgende rammeverk:

rammeverk forholdstall

Forholdstallanalysen starter med en analyse av risiko (analyse av likviditet og soliditet). Selskapsspesifikk usystematisk risiko og dermed regnskapsbasert risikoanalyse er relevant for egenkapitalinvestorer som ikke er veldiversifiserte.

Risikoanalyse

Formålet med risikoanalysen er å vurdere selskapets sin kredittrisiko. Kredittrisiko er:


For å få full tilgang til denne siden og alle andre fagartikler hos ProStock må du tegne et årsabonnement hos oss.

Klikk her for å tegne ett abonnement eller her for å logge inn.